Slovenski etnografski muzej

Posvet in razstava ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev 2018

„Med nami in z nami“
Kaj 
Pogovor
Kdaj 
torek, 19. junij 2018 - 13:00
Trajanje 
3 ure
Za dodatne informacije kontaktirajte organizatorja dogodka Inštitut za afriške študije
hana@african-studies.org
ali
drustvoodnos@gmail.com

To leto beležimo že osemnajsti svetovni dan beguncev. Prosilci za mednarodno zaščito ter osebe s statusom mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji živijo med nami in z nami ter se v družbo vključujejo na različnih pomembnih področjih kot so družbeno-socialno, kulturno in izobraževalno področje ter področje trga dela.

Inštitut za afriške študije je neprofitna organizacija, ki na lokalni in mednarodni ravni deluje na področju integracije, migracij, trgovine z ljudmi, medkulturnega dialoga, socialne pravičnosti, boja proti diskriminaciji, globalnega učenja in trajnostnega razvoja. Že več kot desetletje delamo neposredno z ranljivimi skupinami, predvsem s prosilci za mednarodno zaščito in begunci pri oskrbi in integraciji v širšo skupnost, ter delujemo v javnem interesu.

Inštitut za afriške študije skupaj s partnerskima organizacijama Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS ter Javnim zavodom Cene Štupar - Centrom za izobraževanje Ljubljana, ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev že tretje leto zaporedoma organizira niz dogodkov v sklopu projekta »Med nami in z nami«, financiranega s strani Urada za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje. V preteklih dveh letih je bilo uspešno organiziranih dvanajst posvetov širom Slovenije, Tek solidarnosti in vključevanja, ter dva osrednja dogodka v srcu Ljubljane.

Namen projekta »Med nami in z nami« je ozaveščanje slovenske širše javnosti o položaju oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v slovenski družbi, o skupnih izzivih vključevanja in integracije na lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu, o dobrih praksah, izkoriščanju priložnosti, ki jih prinašajo migranti, ter o poteh do solidarnega in kvalitetnega sobivanja-

V sklopu projekta letos poleg osrednjega dogodka - poldnevne kulturne prireditve na muzejski ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, 20.6. - organiziramo povsej Slovenji osem posvetov pomembnih državnih in lokalnih akterjev, ter štirinajst razstav najboljših likovnih del natečaja »Med nami in z nami«.

Posvet povezuje pomembne vladne in nevladne akterje na lokalni in državni ravni pri vključevanju oseb z begunsko ali migrantsko izkušnjo v lokalno okolje med drugim na področjih šolstva, trga dela, zdravstva, nastanitve in bivanja ter na kulturno-socialnem področju. Preko vodenega pogovora se naslavljajo konkretni izzivi na lokalni ravni na tem področju, praktični predlogi in rešitve ter dobre prakse.

Posvet otvori tudi razstavo, ki preko likovne izraznosti odpira pogled otrok in mladine na pomembnost vključevanja, stika in razumevanja beguncev, prav tako pa tudi poudarja pomembnost lokalne skupnosti za njihovo vključevanje ter predstavlja večkulturnost kot obogatitev družbe. V natečaju so sodelovali osnovnošolci od 2. do 9. razreda v osmih različnih osnovnih šolah, likovna dela pa so nastala ob njihovem neposrednem srečanju in pogovoru s prosilkami in prosilci za mednarodno zaščito. 

Projekt je financiran s strani Urada za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje.

Deli