Subscribe to RSS - Podgorica
18.6.1930
F0042062
Mirko Bošković, 14-letni pikolo v popolnoma evropskem hotelu Imperial.
18.6.1930
F0042070
Star turški most.
18.6.1930
F0042069
Panorama starega, večinoma turškega dela mesta.
18.6.1930
F0042068
Miluša Jovanović.
18.6.1930
F0042067
Đorđe Vukotić.
18.6.1930
F0042066
Guslar Stanko Mitrović, črnogorski žandar.
18.6.1930
F0042065
Novak Ivanović, bivši pisar upravnih postopkov.
18.6.1930
F0042064
Radoje Mirković, uradnik na finančni direkciji.
18.6.1930
F0042063
Stevan Radusinović, gradbeni podjetnik in Radovan Petrović, šofer.
18.6.1930
F0042071
Razvaline starega gradu Duklja (Dioclea). "Letopis popa Dukljanina" beleži najstarejša...