Slovenski etnografski muzej

Jasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEM
Datum objave 
24. January 2022
Contact 
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955

SEM pričenja cikel letošnjih osebnih razstav z razstavo Jasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEM

Sporočilo za javnost
Slovenski etnografski muzej                        
Ljubljana, 24. januar 2022

Med 21. januarjem in 30. marcem 2022 je v Slovenskem etnografskem muzeju na ogled manjša osebna razstava oblikovalke Jasne Kralj Pavlovec, naslovljena jas (in) SEM.  Razstava pripoveduje o osmih projektih, ki so ujeti v zarisih na svetlobni valj, pri katerih je Jasna Kralj Pavlovec sodelovala kot oblikovalka ali mentorica v Slovenskem etnografskem muzeju. Projekti, tako študentski, ki so potekali pod njenim mentorstvom, ali osebni oblikovalski projekti v sodelovanju s kustosi SEM, so združeni v instalaciji in so bili izhodišče za reinterpretiranje in metamorfoze projektnih podob v vzorce.
 
Kot je zapisala Jasna Kralj Pavlovec je »pomen naslova razstave jas (in) SEM dvojen: prvi je preprosto ''jaz sem'' - kot tista jaz s svojo osebnostjo in delom. Zapis jas izhaja iz mojega logotipa in črk začetka mojega imena Jas(na). Drugi pomen je ''jaz in SEM'' - jaz kot oblikovalka in Slovenski etnografski muzej. Slovenski etnografski muzej so ljudje, s katerimi smo skupno ustvarili vse pričujoče zgodbe, in jaz - z vsem znanjem in bistvom mojega poslanstva biti mentor, arhitekt, oblikovalec, sodelavec, soustvarjalec in ustvarjalec.«
 
Proces ustvarjanja razstave jas (in) SEM je pri Jasni Kralj Pavlovec potekal od raziskovanja lastnega arhiva, do ročnih risb metamorfoz, lastnih videnj in razumevanj fragmentov posameznih likovnih podob. Sledil je izbor risb, ponoven natančnejši izris s črnim flomastrom, nato pa prenos risb v računalnik in oblikovanje novih, še dodatno interpretiranih vzorcev posameznih projektov ter priprava na laserski izrez. Zamisel, da ti vzorci zasijejo s pomočjo luči v sredini visečega valja in se povečani ter nežno zabrisani predstavijo na prosojnih trakovih, ki objemajo prvi krog, je zaživela v instalaciji. Vzorci so rahlo zabrisani prav zaradi časovne odmaknjenosti nekaterih projektov.  

Jasna Kralj Pavlovec je oblikovalka, s katero je Slovenski etnografski muzej med letoma 2002 in 2022 pripravil osem izjemnih razstavnih projektov. V muzeju jih je postavila na ogled s skupino sodelavcev, študentov, kolegov, profesorjev Fakultete za dizajn, tehničnega osebja, kustosov in direktoric Slovenskega etnografskega muzeja.

Osebne razstave obiskovalcev, ki jih pripravljajo posamezniki ali skupine v sodelovanju z mentorji (tj. kustosi) SEM, nastajajo kot premislek o vprašanjih iz stalne razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in so rezultat njihovih miselnih potovanj po lastnih življenjskih poteh in odkrivanju lastnega odnosa do izbranih trenutkov, ljudi in krajev. Na ta način skupaj dopolnjujemo predstave in védenje o tem, kako nastaja osebna in skupna dediščina in kakšne pomene tvori.

Kontakt:
Sonja Kogej Rus, mentorica razstave, SEM: E: sonja.kogej-rus@etno-muzej.si, T: 01 300 87 50
Jasna Kralj Pavlovec, avtorica razstave, E: jaskraljpavlovec@gmail.com

 

Jasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEMJasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEM