Slovenski etnografski muzej

Foto: Blaž Verbič, SEM
Where 
Exhibition building
From 
21. January 2022
TO 
2. October 2022
Accompanying exhibition 
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta

Jasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEM

jas (in) SEM je razstava o osmih projektih, ujetih v zarisih na svetlobni valj, pri katerih je Jasna Kralj Pavlovec sodelovala kot oblikovalka ali mentorica v Slovenskem etnografskem muzeju. Projekti, tako študentski, ki so potekali pod njenim mentorstvom, ali osebni oblikovalski projekti v sodelovanju s kustosi SEM, so združeni v instalaciji in so bili izhodišče za reinterpretiranje in metamorfoze projektnih podob v vzorce.

Kot je zapisala Jasna Kralj Pavlovec je »pomen naslova razstave jas (in) SEM dvojen: prvi je preprosto ''jaz sem'' kot tista jaz s svojo osebnostjo in delom. Zapis jas izhaja iz mojega logotipa in črk začetka mojega imena Jas(na). Drugi pomen je »jaz in SEM« - jaz, kot oblikovalka, in Slovenski etnografski muzej. Slovenski etnografski muzej so ljudje, s katerimi smo skupno ustvarili vse pričujoče zgodbe, in jaz - z vsem znanjem in bistvom mojega poslanstva biti mentor, arhitekt, oblikovalec, sodelavec, soustvarjalec in ustvarjalec.«

Proces ustvarjanja razstave jas (in) SEM je pri Jasni Kralj Pavlovec potekal od raziskovanja lastnega arhiva, do ročnih risb metamorfoz, lastnih videnj in razumevanj fragmentov posameznih likovnih podob. Sledil je izbor risb, ponoven natančnejši izris s črnim flomastrom, nato pa prenos risb v računalnik in oblikovanje novih, še dodatno interpretiranih vzorcev posameznih projektov ter priprava na laserski izrez. Zamisel, da ti vzorci zasijejo s pomočjo luči v sredini visečega valja in se povečani ter nežno zabrisani predstavijo na prosojnih trakovih, ki objemajo prvi krog, je zaživela v instalaciji. Vzorci so rahlo zabrisani prav zaradi časovne odmaknjenosti nekaterih projektov.

Jasna Kralj je oblikovalka, s katero je Slovenski etnografski muzej med letoma 2002 in 2022 pripravil osem izjemnih razstavnih projektov. V muzeju jih je postavila na ogled s skupino sodelavcev, študentov, kolegov, profesorjev Fakultete za dizajn, tehničnega osebja, kustosov in direktoric Slovenskega etnografskega muzeja.


Razstava sodi v cikel osebnih pripovedi ob stalni razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Avtorica razstave je Jasna Kralj Pavlovec, mentorica je višja svétnica Sonja Kogej Rus, SEM.

 

 

Jasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEMJasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEMJasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEMJasna Kralj Pavlovec: jas (in) SEM