Slovenski etnografski muzej

Filmografija SEM / Lipizzan Horse Breeding Traditions (Tradicije vzreje lipicanca)

Lipizzan Horse Breeding Traditions (Tradicije vzreje lipicanca)
Klasifikacija 
Filmski zapisi
Datum 
2023
Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Madžarska, Italija, Romunija, Slovaška, Slovenija, 2018–2020.
Koncept Žiga Gorišek in Nadja Valentinčič Furlan; strokovni sodelavec Janez Rus, Kobilarna Lipica; posneli Alfred Ninaus, Ranfilm, Radio in televizija Republike Srpske, Dražen in Suzana Bota, Studio Bota, László Kovács, Studio Konkam, Claudia Pica in Alberto Marchi, Răzvan Petrișor, Romunska javna televizija, Michal Veselský in Martin Kleibl, Manca Filak in Žiga Gorišek, Etnocinema production; montaža Žiga Gorišek; produkcija Slovenski etnografski muzej in Ethnocinema Production, 2020, 20 minut.

Film predstavi prakse, veščine in znanja o reji lipicancev v državnih kobilarnah, pri zasebnih rejcih, v združenjih in klubih, potem pa se posveti družbenim in kulturnim vlogam konjev v letnih šegah, nastopih, športnih tekmovanjih in terapevtskem jahanju.

Film je izdelan kot mozaik dejavnosti in izjav nosilcev dediščine v osmih državah. V ospredju sta odnos človek – konj in vse oblike prenosa znanj v kobilarnah, skupnostih in družinah. Film spremlja nominacijo Tradicije vzreje lipicanca osmih držav na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva (2022), zato ima angleške podnapise. Slovenija je koordinirala pripravo nominacije in filmsko produkcijo, ob tem pa je nastal tudi slovenski film Tradicionalna reja in vzreja lipicancev (2019).