Subscribe to RSS - Filmski zapisi

Slovenski etnografski muzej

Filmski zapisi

2023
Film predstavi prakse, veščine in znanja o reji lipicancev v državnih kobilarnah, pri zasebnih...
2007
The film Images of daily life in Slovenia's past introduces the Slovene Ethnographic Museums's...
2020
Ethnologist Boris Kuhar talks about his dynamic life and career, which involved journalism,...
2021
Film prikazuje zgodbe in delo čebelarjev Vlada Auguština, Jožeta Roma in Jožeta Muca. Profesor dr...
2021
Servis Naglas je Slovenskemu etnografskemu muzeju podarila Jana Valenčič, spomine na njegov izvor...
2022
Peščeno mandalo so v Slovenskem etnografskem muzeju leta 2002 izdelali tibetanski menihi, ki jih je...