Subscribe to RSS - Brkini

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Brkini

Teren 12, 1. 8. – 31. 8. 1955

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Brkinih. V njej je 13 sodelavcev zbralo 36 zvezkov z zapiski, 720 fotografskih posnetkov, 673 risb in zbralo 31 predmetov za svoje zbirke.

31.8.1955
Kobila za drva, Podbeže 29.
31.8.1955
Peč, Povžane 10, pri Zajčevih, Počkaj Jože.
31.8.1955
Hiša, pri Hlebčevih, Jankovič Franc, Misliče 2, fasada, 2 tlorisa.
31.8.1955
Kuhinjsko okno, znotraj in zunaj, Obrov 25.
31.8.1955
Hlapec, Lukač Anton, Brezovo Brdo 11.
31.8.1955
Grabljišče, Brezovo Brdo 11, pri Tonkovih.
1.8.1955
Kovačija in mlin, pri Kovačevih, Stranščak Milan, Kozjane 36, Padež. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
1.8.1955
Mahnetova hiša s konca, Huje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamnita vrtna ograja, Markovščina.
"Zbela" (zibelka) in 2 stara stola pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40. Teren 12-...
31.8.1955
Ribežnik za zelje, pri Severju, Materija 6, Godina Marija.
1.1.1955
Kozje z Vatovelj. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Škatla za pobiranje rojev, Vatovlje.
1.8.1955
Na voz nalagajo ječmen, Matija Juriševič, Golac 68. (Lonc tu ne poznajo, kopa = stava), nalagat...
1.8.1955
Na mašino mlatijo v Materiji. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Orač na poti na njivo, Hrušica. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Gradiščica - dvorišče. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Svinščak (svinjak), štala (hlev) in hiša pri Micnih, Anton Butinar, Hrušica 33. Teren 12- Brkini,...
1.8.1955
Anžetova lopa, Barka. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Otka, Markovščina 32, pri Cepčevih.
1.8.1955
Ivanka Cek, Hrušica 74, f?čou zavezan na grščico. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Vidalasta jama pri Obrovem, od vzhoda proti zahodu. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
1.8.1955
Hiša in štala (hlev), pri Kebrovih, Vatovlje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kuhinja, Pregarje 107, pri Mihatovih, v Žlebu.
1.8.1955
S slamo krite hiše v Podgradu (Vidanjovi št. 85, Petračevi št. 86). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Profil vodnjaka, Račice.
1.8.1955
Žbevnik (čebelnjak), Potok 2, pri Čepernih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Tončeva družina, Misliče 4. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Korisnikova hiša, Podgorje 34, prislonjena ob breg. Vodnjak v živi steni. Teren 12- Brkini, posneto...
1.8.1955
Možje in fantje iz Vatovelj in Mislič v nedeljo po maši. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Pregarje, jutro. Pogled proti JV. Fantič ima na vrvi ovco, ki pa ni bila disciplinirana in je...
31.8.1955
Skrinja, Barka 2, Prelec Mohor, pri Karlinovih.
31.8.1955
Kamen za mast (dno odbito), Vareje 13, Klun Miha, pri Jorni.
Hiša in lopa, pri Erjavčevih, Gradišče 25. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Ivačev skedenj (spodaj štala- hlev), Rožice. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamin (dimnik), Račice 51.
31.8.1955
Toukač (tolkač) na vratih prtona, Materija 17, pri M?šoni.
1.8.1955
Interier hiše, pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Detajl iz "hiše" (peč, spodaj "pepeunik", desno slepo okno za shranjevanje...
1.8.1955
Anton Fatur, 62 let, ovčar in kmet v stari zimski suknji (plavo obrobljeni), sedaj uporabljajo za...
1.8.1955
Štirna (vodnjak), kapnica, Huje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša, štala (hlev) in svinščak (svinjak), Brezovo Brdo, št.17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Štaklica, Mune, v domači noši. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Palica za sekire v veži, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
1.8.1955
Maglica Anton, Golac št. 80, karbonar z grabljami in sekiro za karbon (oglje). Teren 12- Brkini (1...
1.8.1955
Deteljo obračajo, Javorje, pri Štrpetovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Cepčeva in Heričeva družina, Golac 68. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Škrinja (skrinja), Sabonje 15, pri Zalčevih, Božič Ivan.
1.8.1955
Hiša in štala (hlev) pri Žnidarjevih, Marija Mezgec, Velike Loče 3. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Interier hiše, Jankovič Franc, Misliče 2, pri Hlebčevih.
31.8.1955
Skrinja, Vojvoda Franc, Ostrovica 19 (Padež).
31.8.1955
Koserin za sekanje robid, Kovčice 2, pri Dežetovih, Cetinj Rudolf.
1.1.1955
Kosova hiša (Ivan Maslo), Hrušica 17. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
1.8.1955
Njive in " gruble" (kupi kamenja, nastali, ko so čistili svet), Brezovo Brdo. Teren 12-...
1.1.1955
Cerkev v Podbežah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
Dve "k?lonji" pri stari hiši, pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40. Teren 12- Brkini (...
31.8.1955
Novi kamin, Kozjane 30.
Mlatev v Pregarjah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Lonca ("luonca") iz snopov pšenice, Markovščina. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
"K?lonja" (vhod) v korto, pri Šuštarju (Čergoj), Tatre 37. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
1.8.1955
Vodovod s koritom za živino (desno voda za ljudi) skupno za vso vas, Ostrovica. Teren 12- Brkini (1...
1.8.1955
"Košič" - za setev žita (lesen, roč železen), Slope 31, pri Počkajevih. Teren 12- Brkini...
31.8.1955
Sklednik, Barka 54, Prelec Alojz.
1.8.1955
Plug "skopaunik" za krompir (lemež z roglji, v sredi med roglji kozb?c), pri Gospodovih,...
1.8.1955
Kovačev skedenj, Jože Jankovič, Barka 17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Cerkev v Javorjah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Lojt?r?nce od voza s španglni, na levi "prton" z let. 1839, Velike Loče 11. Teren 12-...
1.8.1955
Hiša in del lope, pri Valenčič, Brezovo Brdo 6. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Vinta (preša) za sadje prešat, Jakopičevi, Ivančič Franc, Male Loče 2 (16).
31.8.1955
Nož za rezanje satovja, Vatovlje.
1.8.1955
Hiše v Podgradu pri Rodiku. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Omara za obleko iz češnjevega lesa, naredil Vatovec Josip v letih 1880, Misliče 33 (24).
1.1.1955
Picezova hiša (Marija Stopar) Račice 23 in 24 (sedaj imata dva brata). Teren 12- Brkini, posneto v...
31.8.1955
Kurnik, Račice 85.
31.8.1955
Kopač, Vatovlje 4.
1.1.1955
Ovčar žene ovce na pašo. Podgrad. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
1.8.1955
Stara slika na steklo, precej ledirana, barve, zlasti ozadje temno (črno), Štefanija Stančič, Potok...
1.8.1955
Z?balnca (miza, klop), sedaj za klanje prašiča, Gabrk 13, pri Bariševih. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
31.8.1955
Hiša, pri Počkaj (Čeh), Počkaj Anton, Slope 1 (31).
1.1.1955
Hiša, štala (hlev) in svinščak (svinjak) v Rožicah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
31.8.1955
Vrata z okencem za dim, Kozjane 23, pri Bregarjevih (zdolnji).
31.8.1955
Skrinja, Barka 27, Počkar Ivan.
1.8.1955
Njive na Tatrah, zadaj oves v stavah. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Jehama Kaščarjeva, Slivje. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Vas Golac. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Gradiščica, hiša št. 2, notranja fasada. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
31.8.1955
Kantrega (stol), Mrše 5, pri Rotovih, Cetin Ivan.
31.8.1955
Burca iz borovega lesa, Velike Loče.
31.8.1955
Štant za bika "prpuščat", Račice 46, pri Fučkorovih...
1.8.1955
Mlin novejši, prizidan k hiši pri Kovačevih, Stranščak Milan, Kozjane 36, Padež. Teren 12- Brkini (...
31.8.1955
Štirna (vodnjak), Obrov 14, pri Bilonovih, Pirm Anton.
1.1.1955
Veduta s Pregarij ob 8h zjutraj, očitno z JZ. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1...
31.8.1955
Kamin (dimnik), Rjavče 18.
1.8.1955
Grofovski stol (ljudje pravijo "tron") z nekdanjega gradu nad Podgradom pri Rodiku. Teren...
1.8.1955
Rž sušijo pred hišo, Male Loče, pri Oštirjevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Lemež, pri Zajčevih.
31.8.1955
Zibka, Podbreže 19, Ana Jursinovič.
31.8.1955
Postelja, Kocjančič Jože, pri Markotovih, Velike Loče 8.
31.8.1955
Drva za stiskanje voska, Vatovlje.
1.8.1955
"Maln" (mlin) pri Kovačevih, Padež 36 (Ostrovica). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Vas Potok pri Podgradu. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Čebeljak "žbennik" (čebelnjak), Kozjane. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
"Lonca" žitnih snopov, Materija. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
Svinščak (svinjak), Gradišče 29, Vovk Andreja, pri Šimunovih, Gradišče 29.
31.8.1955
Stolek (pručka) iz češnjevega lesa, Velike Loče 4, pri Bortlovih, Ražem Ana.
Porton, pri Andrejevih, Gradišče 44, Mihalič Sonja.
1.8.1955
Vrata v "korto", Orehek 14, pri Bebčevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Štenge (stopnice) za v "kambrin" (= kambra za shranjevanje žita), pri Lukovih, Tatre...
1.8.1955
Milka Ivančič iz Golca, oblečena v žensko čičko suknjo "gugran" (rokavi manjkajo!),...
31.8.1955
Kolona in detajl, Ostrovica 11.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Slivje 22.
31.8.1955
Slamoreznica (stara med 80 in 100 leti), pri Voukčevih, Šuman Franc, Slivje 34.
1.1.1955
Hiša pri Žokinih, Jože Kresevič, Račice 55. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-...
31.8.1955
Brana na kolo, Hrušica 32, Ivan Vatovec.
31.8.1955
Ključ od cerkve Sv. Ivana (1693), Javorje 57.
1.1.1955
Vavtoh "roža" s špicami, Brezovica 15, Mikol Anica, pri Minlovih. Teren 12- Brkini,...
1.8.1955
Dežjot Frančiška, Misliče 26, pri Matijatih, Cergol Ivana, Misliče 10, pri Žafredi. Teren 12-...
1.8.1955
Kaneštra, košara za sadje, krompir in razne druge pridelke, Gabrk 13, pri Bariševih. Teren 12-...
31.8.1955
Trinfes, Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
1.8.1955
Barka. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Lampur (posoda) za zemljo in kamenje nosit, Slivje 7.
31.8.1955
Lesen ribežnik iz hrastovega lesa, Male Loče 2 (16), Ivančič Franc.
31.8.1955
Situacija Miščevega grunta, hiša pri Miščevih, Zidarič Jože, Podgrad 64, 2 fasadi, 2 tlorisa.
1.8.1955
Članici ekipe Marta Ložar in Jaja Jagodic pri počitku v Markovščini. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
1.8.1955
Burca za mast, pri Betegarji, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Možje iz Mislič in Vatovelj z župnikom Francem Koritnikom iz Vatovelj. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.1.1955
Kraviar kliče živino za na pašo, Podgrad. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
31.8.1955
Škaler za obiranje sadja, Vatovlje 1, pri Klemenovih.
31.8.1955
Šlite (sani), Sabonje 37, pri Bebčevih, Maurič Jože.
Stara Kmetova hiša (podaljšek hiše pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40). Teren 12- Brkini (1.-...
31.8.1955
Čutarca (bariglca) za vodo, pri Zajčevih.
1.1.1955
Cekova hiša, Hrušica 18. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Tečaj v kamnu, Markovščina 40.
1.1.1955
Volovska vprega v jarm, Velike Loče 2, pri Ježetovih. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
31.8.1955
Kamin (dimnik), Orehek 13.
31.8.1955
Hiša (kuhinja), Podgrad 66, pri Dušeninovih.
Vhodna vrata, Tublje 3, pri Kastelanovih (prej Šulci), Kastelic Marija. 4 rodove nazaj stoji pri...
31.8.1955
Klop, Anton Lukač, Brezovo Brdo 11.
31.8.1955
Jarm, Brezovica 42, pri Koblarjevih.
1.8.1955
Lonce in žitni snopi se suše po dežju. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Profil vodnjaka, Račice.
1.8.1955
Strašilo na njivi, med Orehkom in Tatrami. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Cegnar Franc, Obrov 36, pri Brezovkinih, kleplje koso na star način (v ležé). Teren 12- Brkini (1.-...
1.8.1955
Opuščene vinogradniške terase nekdanje dominikalne zemlje gradu Odulno. V ozadju na levi hrib in...
31.8.1955
Brus, Markovščina 24, pri Cvrlinovih, Kljun Marija.
31.8.1955
Ograja ob cesti Markovščina.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka 1.
31.8.1955
Stou (stol), Markovščina 32, pri Cepčevih, Juriševič Jožef.
31.8.1955
Železo za mrvenje frmentona (koruze), Markovščina 32, pri Cepčevih.
Maln (mlin) za žito, za fermentin (koruzo), Gradišče 29, Vouk Andrej, pri Šimunovih.
Stol iz topolovega lesa, Tublje 21, pri Pečelinih, Opara Anton.
1.8.1955
Pogled na del vasi, Barka. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Rankon, Markovščina 32, pri Cepčevih.
31.8.1955
Orodje za izdelovanje kof (domača obrt), Hrušica 32, pri Zgornjih Ivančetnih, Ivan Vatovec.
31.8.1955
Vrata na skedenj, Orehek 4, pri Kozlevčevih.
31.8.1955
Hiša in štala (hlev), Potok 11, pri Godcu.
1.1.1955
Urša z Boršta, Rjavče. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Voz z visokimi lojt?r?ncami, naložen s senom, Golac 65, Tomaž Juriševič. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.8.1955
Hiša v Tatrah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Oštarova hiša, Obrov 40. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Levo del hiše, v sredi zgoraj oder, spodaj vhod v štalo (hlev), desno most in vhod na skedenj,...
Kamen od stope pri Šemonovih, Vovk Andreja, Gradišče 29. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Cekova hiša, Ivan Cek, Hrušica št. 18 (ima dve k?loniji, spodaj gang). Teren 12- Brkini, posneto v...
31.8.1955
Skrinja, Orehek 12, pri Tončetovih, Gostinčič Franc.
1.8.1955
Lupa, narejena iz slame in koruze, pri Tomažinu, Kozjane. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Sv. Ivan, po izročilu iz gradu Podvrčnik. Sedaj za oltarjem v cerkvici Sv. Ivana (kamen, 87 cm...
31.8.1955
Stojalo za umival. skledo, Sabonje 39.
31.8.1955
Osnik (oselnik), Kovčice 2, Cetinj Rudolf, pri Dežotovih.
31.8.1955
Ognjišče pri Biščakovih, Nadoh Ludvik, Misliče 15.
31.8.1955
Zaglavnik, Mrše 7, pri Vremčovih, Mergec Anton.
31.8.1955
Zibka (zibelka) iz topolovega lesa, Velike Loče 3, pri Žniderju, Mergec Frančiška.
31.8.1955
Bat za klepat, Markovščina 32, pri Cepčevih.
1.1.1955
Stara hiša, pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče 13. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.1.1955
K?lonja in most na skedenj, Markovščina. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
31.8.1955
Hlapec- priprava pri mazanju vozov, Markovščina 24, pri Cvilinovih, Kljun Marija.
31.8.1955
Lojtre, (kobila) za obirat sadje, pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
1.1.1955
Kamin (dimnik) v slamnati strehi. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
31.8.1955
Senene vile, uporabljene železne gnojne vile, Materija 7, pri Kranjcu.
1.1.1955
Hiša in skedenj, pri Kaščarjevih, Slivje 7. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-...
Mejnik med Gradiščem in Markovščino (med Reko in Istro). Teren 12- Brkini, posneto v času...
31.8.1955
Klopica iz jelovine, Kozlevčevi, Vatovec Ivan, Mrše 6.
31.8.1955
Ograja "Vrtnica" pred hišo, Markovščina...
1.8.1955
Matijeva družina, Anton Ivančič, Male Loče 17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Planinski dom na Slavniku zidajo. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
31.8.1955
Mož s kapo, Barka 18.
31.8.1955
Koš za listje, Vatovlje 12, pri Meclinovih.
1.8.1955
Tako so ženske pred leti predle v Brkinih: Kodela na preslci, prejo so ovijali na vretence, Padež (...
1.8.1955
"Kalonja" (vhod v štalo- hlev), Pregarje 77, pri Frankovih. Napis na levi: Janez Burmc 38...
1.8.1955
Anton Fatur, 62 let, ovčar in kmet v stari zimski suknji (plavo obrobljeni), sedaj uporabljajo za...
1.1.1955
Vidalasta jama pri Obrovem, od zahoda proti vzhodu. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
Del podrte hiše, pri Ikotovih, Gradišče 13. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Pogled na njive, Misliče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Sounik (solnica), pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
31.8.1955
Čuhovenca za polento, Sabonje 39, pri Vardjanovih.
1.1.1955
Ferjanna, hiša in štala (hlev). Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
1.1.1955
Vnukinja Mare Zatkovič. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Godčeva in Nančetova hiša na Barki. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Stou (stol), Gradišče 16, Gombačevi, Dodič Anton.
31.8.1955
Kotu (kotel) za kuhanje polente, Tatre 22, pri Pustovih, Mahne Anton.
1.8.1955
Slamnata paža pred vrati štale (hleva), Ritomeče 5, pri Martinovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Klop iz ognjišča in stari lonci, kupljeni od Ribničanov, Štefanija Stančič, Potok 5, pri Benjaču...
Luč na olje in petrolej, brez cilindra, Tublje 7, pri Maklavavih, Benčič Marija.
Pokrivanje strehe. Gradišče. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Mlin pri Kovačevih, Stranščak Milan, Kozjane 36 (Padež), 3 fasade mlina.
31.8.1955
Hiša (kuhinja), Kozjane 17, pri Portonjakovih.
31.8.1955
Križ na razpotju, Mrše.
1.1.1955
Snope ovsa stavljajo v stave, Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
31.8.1955
Skrinja (škrija), Barka 11, pri Ruščevih, Počkar.
1.1.1955
Katarina Segulin, Brezovica 4, pri Luketovih, z vavtohom na glavi. Teren 12- Brkini, posneto v času...
Kamba za napravljanje (izdelovanje) jarmičev, Tublje 10, pri Majdičevih, Krebelj Anton.
1.8.1955
"Plac" pod lipo za ples, ograjen z lestvami, lojtrnicami in čeli od gaz. Plešejo ob...
1.8.1955
Mahnečev skedenj (Mahne Ivan), Rjavče 9. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Plužna kolca za oranje (k novejšemu plugu), Brezovica 43, pri Snežnikovih.
1.8.1955
Kozjane. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Sk?den (skedenj) na stebrih (stene iz slame in koruze), Misliče 9. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamen za olje iz nekdanje grajske kapele, Podgrad.
1.8.1955
Štala (hlev), zgoraj oder, desno most na skedenj. Anton Filipčič, Tatre 16. Teren 12- Brkini (1.-31...
Klop, Gradišče 44, pri Andrejevih, Mihalič Andrej.
31.8.1955
Karabalja (palica ovčarja), Markovščina 32, pri Cepčevih.
31.8.1955
Kopito, Račice 70, pri Poljkotovih.
1.1.1955
Kaščarjev skedenj, Slivje. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Glavica angela levo pri vhodu pri Žafredi, Misliče 10. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
31.8.1955
Stou (stol) za pletenje gnojnih košev, Hrušica 32, pri Ivančetnih, Ivan Vatovec.
1.8.1955
Martinčeva mati "vetra" žito, Gabrk. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.8.1955
Sapon, markovščina 32, pri Cepčevih.
1.8.1955
Anton Ivančič, Male Loče 17, v kratkem moškem kožuhu (slabo ohranjen). Teren 12- Brkini (1.-31.8...
31.8.1955
Mreža na oknu, pri Kovačevih, Rožice 17, Jankovič Ivana.
31.8.1955
Pogled v kuhinjo, Vovk Franc, Velike Loče 12, 1951 leta so odstranili ognjišče iz leta 1863.
31.8.1955
Detajl na portalu vrat na dvorišče hiše, Vatovlje 8, vklesano v kamen, levo in desno enaki figuri,...
31.8.1955
Zibelka, Dodič Franc (80 let), Brezovo Brdo 12.
1.8.1955
Primer stare s slamo krite hiše, pri Mišičevih, Podgrad 64. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Skrinja, Povžane 10, Počkaj Jože, pri Zajčevih.
1.8.1955
Golac št. 20, pri Krajnovih. Hiša s kalonjama. Na sredinskem stebru napis: TOME IVRISSEVIIS DI IVE...
31.8.1955
Zbela (zibelka), Markovščina 24, Kljun Marija, pri Cvrlinovih.
1.1.1955
Stara hiša pri Južinolovih, Marija Jelenič, Račice 20. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
Lopa za vozove, pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
V Tatrah mlatijo ječmen na mašino. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Pirčeva lopa, narejena delno iz zidu stare štale (hleva), Rjavče 15. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
31.8.1955
Vzidan kamen v cerkvi Sv. Ivana v Javorjah.
1.1.1955
Sv. Peter, slikan v pilu Sv. Antona, Podgorje. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od...
1.1.1955
Vas Skadanščina. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Isto kot prej, a topot kompozicijsko bolje, čeprav ovca (oven!) še vedno ni razumela za kaj gre...
31.8.1955
Porton (detajl), pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
1.8.1955
Misliče in Vatovlje s Kozjan. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Del hiše, stara hiša pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče 13. Teren 12- Brkini, posneto v...
1.8.1955
Ovčar pase ovce (čap ovc), blizu Podgrada. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Škanca (pručka), Sabonje 39.
1.8.1955
Skupina ljudi iz vasi Golac. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Košara iz srobota za razno, Gabrk 13, pri Bariševih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Pogled na Velike Loče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).