Slovenski etnografski muzej

Velikonočni prazniki

Velika noč, največji krščanski praznik, ko kristjani praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih, je tudi čas, ki ga spremlja veliko šeg in navad. Oglejte si bogastvo velikonočne snovne in nesnovne kulturne dediščine, znanj, praks in veščin, nekatere izmed njih so kot enote vpisane tudi v Register nesnovne kulturne dediščine.

Streljanje z možnarji, Kamna Gorica, foto Miha Špiček, 2017
Streljanje ali pokanje z možnarji je tradicionalna oblika praznovanja velike noči, prvega maja in nekaterih lokalnih...
Sekanje pirhov, Vina Gorica, foto Nena Židov, 2014
Igre s pirhi so del velikonočnih šeg in jih izvajajo na velikonočno nedeljo ali ponedeljek. Najbolj znane so trkanje,...
Vuzemski plesi in igre v Metliki, foto Nena Židov, 2017_3
Vuzemski plesi in igre se odvijajo na velikonočni ponedeljek v srednjeveškem jedru Metlike in so sestavljeni iz...
Izdelovanje ljubenskih potic, Ljubno ob Savinji, foto: Anja Jerin, 2014
Ljubenske potice so cvetnonedeljske butare, značilne za Ljubno ob Savinji in okoliške kraje. Izdelane so iz naravnih...
Otroci s cvetnonedeljskimi butarami, Šmihel pri Novem mestu, 1925 (foto: Stanko Vurnik, dokumentacija SEM).
Članki in predstavitve na temo velike noči: Članek: Nena ŽIDOV: Uporaba cvetnonedeljskih butar na slovenskem podeželju...
Izdelovanje cvetnonedeljskih butar, Podbrdo, foto Karmen Beguš, 2013
Cvetnonedeljske butare so šopi, izdelani iz določenih vrst in določenega števila šibja oziroma rastlin, lahko tudi z...
Razglednica
V fototeki Slovenskega etnografskega muzeja hranimo zbirko Vekoslava Kramariča, ki je nedvomno ena naših pomembnejših...
Izdelovanje ljubljanskih butar, Krtina, foto Miha Špiček, 2015
Ljubljanske butare so cvetnonedeljske butare, ki jih izdelujejo v okolici Ljubljane in so prepoznavne po vpletenih...
Krašenje belokranjskih pisanic
Naj bo filmček navdih, da se v teh prazničnih dneh lotite barvanja in krašenja pirhov.
Uprizoritev Škofjeloškega pasijona, Škofja Loka, foto Anja Jerin, 2015_1
Škofjeloški pasijon je spokorniška pasijonska procesija po besedilu patra Romualda Marušiča iz leta 1721, ki se na...
Delavnica barvanja velikonočnih pirkov
Velika noč je že od nekdaj pomemben praznik na našem kulturnem prostoru, zato se je ob njej oblikovalo precej šeg in...
Belokranjske pisanice, foto Siniša Borovičanin, 2010
Belokranjske pisanice so pobarvana in v batik tehniki z značilno ornamentiko okrašena velikonočna jajca. Do danes so se...
»Bilo je jeseni leta 1910, ko so domačini Jeruzalema v dolini pod mestom zagledali vijugasto kolono pojočih pešakov s...
Prekmurske remenke, Kamovci, foto Mateja Huber, 2014
Remenke so okrašena velikonočna jajca, ki jih izdelujejo v Prekmurju. Jajca so pobarvana so s pomočjo batik tehnike ali...
Izdelovanje suhorskih pirhov. Foto: A. Jerin, 2022
Suhorski pirhi so pobarvana in s pomočjo praskanja z značilno ornamentiko okrašena velikonočna jajca, ki jih pred...
Peka velikonočnih oblatov, Dolsko, foto Anja Jerin, 2015
Velikonočni oblati so velike okrogle ali ovalne hostije s krščansko simboliko, ki jih iz nekvašenega testa pečejo pred...
Izdelovanje oljčnih palm. Foto: V. Kovač, 2015
Oljčne palme so izdelane iz osnovne veje oljke, ki jo delno osmukajo in opletejo s pari listov oljke. S prepogibanjem...
Pritrkavanje, Kamna Gorica, foto Miha Špicek, 2018
Pritrkavanje je način izvajanja ritmičnih obrazcev z udarjanjem kemblja ob obode cerkvenih zvonov. Kot del ljudske...