Slovenski etnografski muzej

Od 
oktober 2021
Do 
marec 2023
Kontakt 
Dodatni podatki 

Slovenska romska pot

Slovenska romska pot je nov projekt, v katerem sodeluje Slovenski etnografski muzej.

Namenjen je krepitvi kompetenc pripadnikov romske skupnosti iz Vzhodne kohezijske regije, ki se bodo udeležili usposabljanj na temo kulturne dediščine in kulturne produkcije. Cilj aktivnosti je pripadnikom romskih skupnosti približati pomen kulture in kulturne dediščine ter spodbujati njihovo lastno aktivnost na omenjenih področjih. Partnerji želimo s tem prispevati k povečanju zaposlitvenih možnosti Romov, njihovemu povezovanju z večinskim prebivalstvom in vključevanju v širšo družbo. V okviru projekta bomo spremljali tudi pestrost kulturne raznolikosti romskih skupnosti v regiji.

Ključne aktivnosti programa predstavlja pet sklopov usposabljanj, ki bodo izvedeni tako preko spleta kot tudi v živo v prostorih sodelujočih ustanov. Izvajali jih bodo strokovnjaki s področij, ki jih projekt naslavlja. V Slovenskem etnografskem muzeju bomo izvedli 50 ur usposabljanj, s katerimi bomo udeležencem približali kulturno dediščino in jih spodbudili k raziskovanju njihovih lastnih tradicij. Pri tem nas bo zanimalo njihovo lastno razumevanje njihove preteklosti in sedanjosti. Vodilo nas bo načelo epistemske pravičnosti, ki usmerja k predstavitvam doslej spregledanih ali marginaliziranih dediščinskih pripovedi in k skupni odgovornosti romske skupnosti in kustosov za raziskovanje in predstavljanje njihove dediščine. Sklop bo potekal v dveh modulih. Prvi bo naravnan predvsem teoretsko in bo vključeval tudi obisk muzeja. Drugi bo potekal v obliki intenzivnih delavnic, v katerih bomo skupaj raziskovali dediščino in oblikovali dediščinske narative.

Vodja projekta je socialno podjetje EPEKA - Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo, projektni partnerji pa so poleg muzeja še Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan – RIS, Razvojno izobraževalni center – RIC Novo mesto in Romski akademski klub. V Slovenskem etnografskem muzeju bo aktivnosti izvajala kustosinja Tina Palaić.

Operacijo Slovenska Romska pot sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

NOVICE

Utrinki tradicij. Šege mariborskih Romov ob poroki in otroštvu

Obisk ekipa iz EPEKE, so. p. (foto: Štefan Simončič, januar 2022)