Slovenski etnografski muzej

Napovedujemo novo stalno postavitev Lectarstvo je krajcarkšeft

Krbavčičeva svečarska in medičarska delavnica in trgovina iz Ljubljane
Jakob Krbavčič

Iz do sedaj očem skrite zakladnice vam na novi stalni postavitvi Slovenski etnografski muzej odkriva edinstveno Krbavčičevo zbirko, avtentično svečarsko – medičarsko delavnico in trgovino iz ljubljanske Trubarjeve ulice.

Razstava je prikaz pred dvaindvajsetimi leti pridobljene obrtne delavnice in trgovine svečarskega in medičarskega mojstra Jakoba Krbavčiča in predstavlja bogato predmetno, slikovno in dokumentarno gradivo, ki se je ohranilo v delavnici vse do zaprtja te dejavnosti sredi 90. let 20. stoletja. Nato je bila celotna obrtna oprema prenesena s Trubarjeve ulice v Slovenski etnografski muzej. Poleg delavniške in trgovske opreme so na ogled različna delovna orodja in naprave ter svečarski in medičarski izdelki. Prikazana je tudi poklicna in družinska zgodba Krbavčičevih, ki jo je s pomočjo spominskih zapisov in pripovedi očeta Jakoba in sina Aleša Krbavčiča napisal Andrej Krbavčič. V razstavo sta vključena dva krajša filmska zapisa iz 70. in 80. let 20. stoletja, ki prikazujeta Jakoba in Andreja Krbavčiča pri obrtnem delu.

Tematsko in vsebinsko se razstava navezuje na stalni razstavi SEM Med naravo in kulturo ter Jaz, mi in drugi – podobe mojega sveta in ju dopolnjuje z mestno obrtno dejavnostjo svečarstva in medičarstva ter razkriva zanimivo poklicno in življenjsko pot nosilcev te obrti.

Avtor razstave je mag. Andrej Dular, kustos za obrt in trgovino v SEM.

Razstava bo na ogled od 18. decembra 2018.

Deli