Slovenski etnografski muzej

mag. Andrej Dular

V SEM zaposlen od leta 1986 do 2021.

Magister etnoloških znanosti, muzejski svétnik.

V SEM zaposlen od leta 1986, sprva kot kustos pedagog, od leta 1991 kot kustos za obrt in trgovino. Pobudnik in prvi urednik muzejske knjižne zbirke Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja (1989 – 1997, 2004) in urednik Etnologa (2014 – 2016).

Področje delovanja

obrtne dejavnosti in trgovina, muzeologija

Objave

Od sanj do resničnosti : ob 80-letnici metliškega vodovoda (1935 -2015). Metlika: Belokranjsko muzejsko društvo. (Knjižna zbirka Belokranjskega muzejskega društva; 13)
Modeli za modrotisk. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja; 7)
Pij, kume moj dragi! : vinogradništvo in vinogradniki v Beli krajini. Novo mesto : Dolenjska založba. (Seidlova zbirka; 11)
Občina Črnomelj. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: 20. stoletje)
(Urednik, avtor dodatnega besedila). Etnološki mladinski raziskovalni tabori v Beli Krajini: Podzemelj 1985, 1986, Adlešiči 1987, Dragatuš 1988. Ljubljana : Slovenski etnografski muzej : ZOTKS, Gibanje Znanost mladini. (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja, 1)

Razstave

Na obisku doma v Drašičih: petdeseta obletnica terenske ekipe Slovenskega etnografskega muzeja v Drašičih (1965-2015). Drašiči: Soseska hiša Drašiči, 2015 (avtor razstave).
Vinogradniška zbirka: stalna razstava Belokranjskega muzeja. Metlika: Belokranjski muzej, 2013 (avtor razstave, soavtorica Andreja Brancelj Bednaršek).
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta : stalna razstava. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2009 (avtor razstavnega poglavja Moj narod – moja država).
Med naravo in kulturo: stalna razstava. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2006 (avtor razstavnega  poglavja Neagrarne gospodarske dejavnosti).
V podobe ujeti indigo: Modrotisk na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2002 (avtor razstave).
Etnološka topografija občine Črnomelj. Metlika: Belokranjski muzej, 1985 (avtor razstave).
Svetila skozi čas. Metlika: Belokranjski muzej, 1982 (avtor razstave).
Vinogradništvo : stalna razstava. Semič: Krajevna zbirka / Belokranjski muzej, 1981 (avtor razstave).

Nagrade

Andrej Dular, prejemnik Župančičeve diplome občine Črnomelj (1991)
Andrej Dular, prejemnik Murkovega priznanja 2002
Andrej Dular, prejemnik Valvasorjevega priznanja (2006)
Andrej Dular, prejemnik Murkovega priznanja (2010)
Andrej Dular, prejemnik Valvasorjeve nagrade (2017)