Slovenski etnografski muzej

Boris Orel: Bloške smuči : vprašanje njihovega nastanka in razvoja