Subscribe to RSS - oblikovanje

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: oblikovanje

Prispevek predstavlja eno od razstav, postavljeno decembra 2004 ob otvoritvi nove razstavne hiše

Področje antropologije dizajna ali snovalske antropologije se je razvilo šele v zadnjih dveh dese