Subscribe to RSS - ljudske šege

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: ljudske šege

Z ničemer ne moremo jasno dokazovati pračlovekove nematerialne oziroma duhovne kulture.

Glasba koledniških šeg je bila dolga desetletja
043-058