Subscribe to RSS - koroški Slovenci

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: koroški Slovenci

Pripovedovalci iz zbirke Tako smo živeli, Življenjepisi koroških Slovencev (1993–1997) so o brezd

081-089

Kot že sam naslov besedila "Potek raziskovalnega dela v vasi Globasnica na južnem Koroškem v Avst