Subscribe to RSS - Jurij Vodovnik

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Jurij Vodovnik

Avtor skuša prikazati Vodovnikov humor z vidika tistočasnega Levstikovega opredeljevanja ljudskeg

049-054

Različni predmeti nas obkrožajo ves čas. Opredeljujejo naše delo in dejavnosti.

055-060

V prispevku skuša avtor v osrednji Sloveniji najti ustrezne vzporednice Juriju Vodovniku (1791–18

029-038