Subscribe to RSS - audiovizualni medij

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: audiovizualni medij

Zaradi celostnega razumevanja tematike članek na kratko predstavi razvoj vizualne antropologije,