Subscribe to RSS - arheologija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: arheologija

Z ničemer ne moremo jasno dokazovati pračlovekove nematerialne oziroma duhovne kulture.

Prispevek obravnava orientacije proti Venerinim ekstremom, ki so jih do sedaj odkrili v predšpans

087-100

Etnoarheomuzikološka študija poskuša osvetliti problematiko paleolitskih koščenih piščali - zvoko