Slovenski etnografski muzej

Reformiranje zdravstvenega sistema Slovenije : med jugonostalgičnimi in lustracijskimi težnjami

V prispevku avtorica predstavi reformiranje zdravstvenega sistema Slovenije, ki ga primerja z zdravstvenim sistemom nekdanje skupne države. Na podlagi etnografske raziskave med zdravstvenimi delavci iz različnih zdravstvenih ustanov Slovenije analizira nekatere vidike zdravstvenih reform, ki zajemajo predvsem bolj restriktiven dostop do zdravstvenih ustanov, privatizacijo določenih segmentov zdravstvenega sistema in spremenjene trende njegovega financiranja.