Slovenski etnografski muzej

Za učitelje: vez z učnim načrtom

Vsebine so usklajene s šolskim učnim načrtom za 2. in 3. triado ter se povezujejo s predmeti: družba, slovenščina, gospodinjstvo, glasba, likovna umetnost, geografija, zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika.
 

Cilji programov
so osvajanje in spoznavanje:
• pojmov časa, prostora, posameznika in družbe
• pomena družine, skupnosti in medsebojnih odnosov
• različnih okolij in vlog posameznika v njem
• pojmov etičnosti, ekologije, etnologije in muzeologije
• pojmov osebne, družinske in skupne dediščine
• ljudskih inštrumentov, njihov pomen ter glasba ob praznovanjih, šegah in navadah
• pripovednega ljudskega izročilo pri nas in po svetu
• različnih vsakdanjih del, bivalne in oblačilne kulture
• ljudske umetnosti in njenega pomena
• pozitivnega odnosa do domovine in drugačnosti, do slovenske in svetovne kulturne dediščine
• medkulturnega dialoga in vzgoja proti predsodkom ter stereotipom.