Subscribe to RSS - Ogledi za OŠ - 2. in 3. triada

Slovenski etnografski muzej

Ogledi za OŠ - 2. in 3. triada

Ogledi za OŠ - 2. in 3. triada

Voden ogled po razstavi Med naravo in kulturo
Razstava pripoveduje o človekovi težnji po preživetju, ustvarjalnosti, vsakdanu in prazniku pri nas...
Skozi muzejsko razstavo se srečamo z zgodbo o posamezniku, ki raste in ima različne vloge v družini...
Vodeni ogledi po razstavi in ustvarjalna delavnica
Ogled razstave lahko povezujemo, poglobimo in zaključimo z eno izmed številnih ustvarjalnih...
Lončarstvo in kulturna dediščina na dosegu rok
Je skupen program Slovenskega etnografskega muzeja in Lončarskega ateljeja SEM za dneve dejavnosti...
Seminarji za vzgojitelje in učitelje v šolskem letu 2018/19 v SEM Slovenski etnografski muzej (SEM...
Vsebine so usklajene s šolskim učnim načrtom za 2. in 3. triado ter se povezujejo s predmeti:...