Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Oddelek za muzejsko pedagogiko in andragogiko
Telefon 
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955

Sonja Kogej Rus

kustodinja pedagoginja

Univ. dipl. etnologinja in zgodovinarka. V SEM je zaposlena od leta 1992, sprva kot dokumentalistka, od leta 1993 pa kot kustodinja pedagoginja, od 2006 kot muzejska svetovalka.

Področje delovanja

muzejska pedagogika in andragogika, didaktika, popularizacija kulturne dediščine, zgodovina muzeja, prostovoljstvo, dostopnost

Objave

Vsebinska podoba pedagoško-andragoške službe Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog 2003
Etnoabecedaž. Med naravo in kulturo : vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja (2008)
Kulturni mediatorji v slovenskih muzejih in Mentorstvo starejših prostovoljcev - nova vloga za muzejske delavce. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in muzeji z roko v roki : izobraževanje za razumevanje in uvajanje prakse starejših prostovoljnih kulturnih mediatorjev  (2009)
Avdiovodič po razstavi Salovenskega etnografskega muzeja Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta (2010)

Razstave

Po sledeh vsakdana: etnologovo delo nekoč in danes. SEM 1995.
Okna zbirk. SEM 1997. (soavtorica)
Prosto po Prešernu tudi o ljubezni. SEM 2000
Med zgodovinsko starosvetnostjo in sodobno etno - istovetnostjo. SEM 2002. (soavtorica)
S Hermanom na etnopotep. Otroški muzej - Hermanov brlog, Muzej novejše zgodovine Celje, 2003
Etnoabecedaž. Samostojno razstavno poglavje razstave SEM Med naravo in kulturo (2006)
Ciciumetnije (v sodelovanju z Mladinsko knjigo 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
Osebne razstave obiskovalcev

Nagrade

Sonja Kogej Rus, prejemnica Valvasorjevega priznanja (2006)