Slovenski etnografski muzej

Vodeni ogledi razstav
Trajanje 
1 ura 30 min
Kontakt 
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955
Cena 
Vstopnina
4 EUR

Vodeni ogledi razstav

Med naravo in kulturo

Z izbranimi predmeti na razstavi dijake popeljemo v življenje naših prednikov s poudarki na kulturni dediščini : stavbarstva, bivalni kulturi, oblačilih, šegah in navadah ter duhovnem izročilu.

Odsev daljnih svetov

Dijaki spoznavajo stike Slovencev z zunajevropskimi kulturami ter preko kulturnih raznolikosti spoznavajo ljudstva vseh celin: Afrike, Amerik, Azije in Avstralije.

Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta

Svojevrstna razstava govori o človeku in njegovem umeščanju v svet. Skozi sedem razstavnih poglavij (Jaz – posameznik, Moja družina – moj dom, Moja skupnost – moj domači kraj, Čez meje domačega kraja – moja odhajanja, Moj narod – moja država, Moja ali tuja drugačnost – širni svet in Jaz – moj osebni svet) dijaki spoznavajo razmerja med sabo in drugimi ter človekovo vpetost v prostor in čas.