Subscribe to RSS - Ogledi za srednje šole

Slovenski etnografski muzej

Ogledi za srednje šole

Ogledi za srednje šole

Ogled razstav in ustvarjanje
Po dogovoru tudi za dijake za poglobitev določene teme pripravljamo ustvarjalne delavnice.
Vodeni ogledi razstav
Med naravo in kulturo Z izbranimi predmeti na razstavi dijake popeljemo v življenje naših prednikov...
Ogled razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in interaktivni program
Dijaki vsebino posameznih razstavnih poglavij spoznavajo z enim od tematskih sklopov v obliki...
Deli