Slovenski etnografski muzej

Voden ogled po razstavi Med naravo in kulturo
Trajanje 
1 ura 30 min
Kontakt 
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955
Cena 
Vstopnina
4 EUR

Voden ogled po razstavi Med naravo in kulturo

Razstava pripoveduje o človekovi težnji po preživetju, ustvarjalnosti, vsakdanu in prazniku pri nas in drugod po svetu.

Z zgodbami o predmetih učence popeljemo na pot raziskovanja in spoznavanja načina življenja, predvsem v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Za boljše spoznavanje preizkusimo kopije izbranih muzejskih predmetov. Vsebine vodenih ogledov po dogovoru prilagodimo s poudarki na posameznih temah iz slovenske ali zunajevropske kulturne dediščine. Svet je predstavljen po celinah s predmeti, ki so jih Slovenci, odprti za drugaËnost in nepoznano, s svojih poti in raziskovanj prinesli domov.