Subscribe to RSS - Šupkovac
22.8.1930
F0041557
Obrambni stolp s strelnimi linami pred Kosovsko Mitrovico ob cesti proti Vučitrnu.
22.8.1930
F0041558
Obrambni stolp Ćuke Ličanina, ki ga je ubil arnautski (albanski) zločinec leta 1923 zato, ker se je...