Subscribe to RSS - Sjenica
28.8.1930
F0041327
Pogled na vas, ki je bila v času turške zasedbe last paše.
28.8.1930
F0041337
Hotel "Uvac"...
28.8.1930
F0041336
Včasih je bil to dom turškega age, ki se je odselil v Malo Azijo, sedaj pa je hiša last finančnega...
28.8.1930
F0041335
Bivše turške vojašnice. Na fotografijah kasarn in mesta se vidi propadajoče stanje teh zgradb, ki...
28.8.1930
F0041334
Ornamenti iz džamije v turških kasarnah.
28.8.1930
F0041333
Del turške vojašnice: stolp in džamija
28.8.1930
F0041332
Obrobje turškega mesta.
28.8.1930
F0041331
Na delu v pašini sprejemni dvorani.
28.8.1930
F0041330
Guslarji v pašini sprejemni dvorani, v kateri so sedaj predavanja in zabave.
28.8.1930
F0041329
V prvi vrsti: Rašid Asotić, Rešo Alihadžić, Simo Džagarija, Sretko Rajković - vsi kmetovalci. V...
28.8.1930
F0041328
Pogled na Lumič, del mesta Sjenica v Sandžaku.
28.8.1930
F0041338
Živinski sejem.