Slovenski etnografski muzej

ICOM Slovenija predstavlja UNESCO-vo PRIPOROČILO O VARSTVU IN PROMOCIJI MUZEJEV IN ZBIRK, NJIHOVE RAZNOLIKOSTI IN VLOGE V DRUŽBI

Vabilo

Sporočilo za javnost
6. marec 2017
ICOM Slovenija

ICOM Slovenija predstavlja UNESCO-vo PRIPOROČILO O VARSTVU IN PROMOCIJI MUZEJEV IN ZBIRK, NJIHOVE RAZNOLIKOSTI IN VLOGE V DRUŽBI

Slovenski odbor ICOM (ICOM Slovenija) bo v torek, 7. marca, ob 10.00 v Slovenskem etnografskem muzeju predstavil najnovejše UNESCO-vo Priporočilo o varstvu in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi.  

To Priporočilo je bilo formalno sprejeto na 38. zasedanju Generalne konference UNESCO novembra 2015. Ob  upoštevanju obsežnih socio-ekonomskih in političnih sprememb, ki so vplivale na vlogo in raznolikost muzejev ter po sprejetju Dokumenta UNESCO iz leta 1960 o najbolj učinkovitih načinih za zagotavljanje dostopnosti  muzejev vsakomur, predstavlja odločilen korak k razvijanju in uveljavljanju inovativne in odprte vizije muzejev enaindvajsetega stoletja.

UNESCO priporoča državam članicam (več kot 200 držav iz celega sveta), da izvajajo določbe Priporočila in sprejmejo vse potrebne zakonodajne in druge ukrepe za uveljavljanje načel in norm, zapisanih v tem Priporočilu, na območjih pod njihovo jurisdikcijo.

ICOM Slovenija kot eden od Nacionalnih odborov Mednarodnega muzejskega sveta se je pod vodstvom  predsednice dr. Tanje Roženbergar odzval na pobudo UNESCA, in krovnega ICOMa (ICOM je pri nastajanju tega Priporočila med letoma 2012 in 2105 sodeloval s svojimi vodilnimi muzeologi) ter alianse ICOM Evropa, da Nacionalni odbori ICOM ta dokument in njegova  priporočila predstavijo, implementirajo in promovirajo v okviru  svojih držav in vladnih organov, ki so odgovorni za muzeje.

Izid Priporočila o varstvu in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi v slovenskem prevodu je organiziral in zagotovil ICOM Slovenija skladno z njegovimi že več kot 25 letnimi prizadevanji, da je potrebno krepiti spoznanje, da muzeji delujejo v hitro spreminjajočem se svetu,  da jih je  potrebno spodbujati k odzivanju na spremembe in  da  varovanje in promocija kulturne in naravne raznolikosti sodita med glavne izzive 21. stoletja.

Priporočilo UNESCO je za vse strokovnjake in načrtovalce sredstvo za soočanje s sodobnimi izzivi in da v polni meri izkoristijo potenciale muzejev.

Muzeji kot prostori za posredovanje kultur, medkulturni dialog, učenje, razprave in usposabljanje prav tako igrajo pomembno vlogo v izobraževanju (formalnem, neformalnem in vseživljenjskem učenju), socialni koheziji in trajnostnem razvoju. Muzeji imajo velik potencial za ozaveščanje javnosti o pomenu kulturne in naravne dediščine in o odgovornosti vseh državljanov, da prispevajo k ohranjanju te dediščine in njenemu prenosu. Muzeji tudi podpirajo gospodarski razvoj, zlasti prek kulturnih in ustvarjalnih industrij in turizma.

Priporočilo o varstvu in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi opozarja države članice na pomen varstva in promocijo muzejev in zbirk, ki so partnerji v trajnostnem razvoju skozi ohranjanje in varstvo dediščine, varstvo in promocijo kulturne raznolikosti, prenos znanstvenih znanj, razvoj izobraževalne politike, vseživljenjsko učenje in socialno kohezijo ter razvoj ustvarjalnih industrij in turističnega gospodarstva.

Kontaktna oseba: Nina Zdravič Polič, ICOM Slovenija, Slovenski etnografski muzej
T: 01 / 3008 700, M: 041 342 801, E: nina.zdravic@etno-muzej.si

Deli