Slovenski etnografski muzej

Johann Weichard Valvasor: Die Ehre dess Hertzogthums Crain. Nürnberg, 1689
Datum objave 
23. april 2020
Kontakt 

Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske iz Strahlove zapuščine

Johann Weichard Valvasor: Die Ehre dess Hertzogthums Crain. Nürnberg, 1689

Na gradu Stara Loka na Gorenjskem je od srede 19. st. nastajala ena največjih in najpomembnejših umetnostnih zbirk na Kranjskem. Bila je plod zbirateljske strasti in skrbnega dela Edvard Strahla in njegovega sina Karla. Zbirala sta slike domačih mojstrov in druge umetniške predmete, pohištvo, knjige in razne starine.

Leta 1930 je bila zbirka razprodana na javni dražbi, saj Karl Strahl ni imel potomcev. V svoji oporoki je domačim galerijskim in muzejskim ustanovam omogočil ugodnejši odkup. Tako so lahko predstavniki Narodne galerije, Narodnega muzeja in Etnografskega muzeja že pred dražbo izbirali slike in predmete ter imeli pri nakupu 25% popust na izklicno ceno. Na ta način je Etnografski muzej pridobil 75 predmetov, med njimi tudi prvo izdajo Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske.

Karl Strahl je na koncu svoje oporoke zapisal: »Iz srca želim, da naj bo to, kar sem doslej hranil in ne brez težav skrbno varoval, vsem prizadetim v korist in blagoslov.« V primeru našega izvoda Slave vojvodine Kranjske so se zapustnikove želje prav gotovo uresničile. Valvasorja uvrščamo med začetnike etnološke stroke na Slovenskem, njegova Slava pa predstavlja dragocen vir za poznavanje načina življenja naših prednikov.

Komplet prve izdaje Slave vojvodine Kranjske iz Strahlove zbirke je v muzeju skrbno shranjen v trezorju v muzejski knjižnici. Po predhodnem dogovoru si ga je možno ogledati v čitalnici.

Dostop do elektronske verzije Slave vojvodine Kranjske omogoča NUK preko svojega servisa dLib

Mojca Račič