Slovenski etnografski muzej

V vsakem od nas je nekaj Roma. Avtor: Kevin Tahirović
Kje 
Upravna hiša
Od 
22. oktober 2013
Do 
6. november 2013
Koordinatorka razstave in komuniciranje
Maja Kostric

V vsakem od nas je nekaj Roma

V podporo boja proti neenaki obravnavi, socialni izključenosti in diskriminaciji.

O razstavi
Vsakemu pripadniku naroda ali narodnosti mora biti omogočeno, da dostojanstveno izrazi svojo pripadnost svoji skupnosti, ne glede na njegovo/njeno osebno ali kolektivno okoliščino. Pri Romih, ki so ponosni na svojo identiteto, pogosto to ni ravno tako. V romskem jeziku beseda Cigan v izvornem pomenu pomeni osebo – mojstra, ki zna opravljati določene veščine potrebne v vsakdanjem življenju ljudi, besedi Rom in Romnja pa poročen moški (soprog) in poročeno žensko (soprogo). Nekritična, slabšalna, uporaba teh poimenovanj, pripadnikov romske narodnosti, je tako nedvomno neupravičena in nečlovečna in naj bo dostojanstvena kot za pripadnika katerega koli naroda ali narodnosti.

S fotografijami prikazujejo, da med načinom in kulturo življenja Romov in pripadnikov drugih narodov/narodnosti ni tako bistvenih razlik, kot se morda zdi na prvi pogled. Ljudje različnih narodnosti in kultur se v resnici soočajo s podobnimi problemi, imajo podobne potrebe, ki pa imajo pogosto različno zunanjo manifestacijo. To pa vse prevečkrat vodi v poudarjanje drugačnosti ali celo v diskriminacijo, namesto, da bi ljudje iskali podobnosti in skupne točke ter na ta način povečevali tolerantnost, sožitje in sodelovanje. S fotografsko razstavo projekta "V vsakem od nas je nekaj Roma" želijo avtorji širši javnosti približati romsko življenje in v obiskovalcih razstave vzbuditi zavedanje, da je v vsakem človeku nekaj temnopoltega, muslimanskega, romskega, balkanskega, azijskega … Prav vsakdo se lahko znajde pod ozvezdjem osebnega zadovoljstva in prav vsakdo v stiski, ki si jo želi in hrepeni ustvarjalno razrešiti. V osnovi je med ljudmi le več podobnosti kot razlik, z medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem pa vsi lahko prispevajo k temu, da bodo različni narodi na istem prostoru lahko živeli v sožitju in slogi. Za človeško dostojanstvo gre!

Projekt, fotografsko razstavo, V vsakem od nas je nekaj Roma organizirata Društvo Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe in Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik. Razstavo podpirajo Republika Slovenija - Ministrstvo za kulturo in Urad za narodnosti ter Slovenski entografski muzej.

O projektu OKO
Mladi iz različnih narodnostnih skupnosti, udeleženci projekta OKO, skupaj s svojimi najbližjimi (starši, sošolci, prijatelji in vrstniki) pozorno in rahločutno vrednotijo vsakokratno družbeno okolje, ki jih oziroma nas obkroža. V njem skušajo najti svoj prostor pod "svobodnim soncem". V svojem radoživem življenju in postopnem vživljanju v vloge "sveta starejših" jim ni vseeno, kaj se dogaja zdaj in kakšna bo njihova prihodnost. Do vse preveč primerov neenake obravnave, socialne izključenosti in diskriminacije družbenega vsakdana so izjemno občutljivi; svoja dojemanja so z ustvarjalnim pristopom mentorjev Jake Gasarja in Harisa Tahirovića strnili v fotografske zgodbe, s katerimi se ne soočajo le mladi, marveč mi vsi, ki z neznosno lahkotnostjo "predalčkamo" in razločujemo ljudi na "nas" in "one".

O mentorjih
Fotograf Jaka Gasar, rojen 1980 v Ljubljani, prejemnik prestižne nagrade Slovenia Photo Award 2009 za serijo Fotografij z Wall Streeta in 2013 za fotografijo otrok s poplav v Sloveniji, je kot fotoreporter začel pri časopisu Dnevnik. V svoji fotografski karieri je pokrival vse pomembnejše družbeno-politične, kulturne in športne dogodke, njegove fotografije so bile objavljene v vseh pomembnejših slovenskih časopisih in revijah. V letošnjem letu je v slovenski izdaji revije National Geographic objavil zgodbo z Jesenic, ki je najdaljša zgodba v zgodovine te revije. Je član Društva novinarjev Slovenije, International Association of Journalists, Društva Enooki ter soustanovitelj Zorye kolektiva, prvega fotoreporterskega kolektiva v Sloveniji. V sodelovanju z romskim aktivistom Harisom Tahirovićem pa svojo pozornost namenja življenju Romov v njihovih naseljih, s slikanjem realnih razmer romske skupnosti v slovenski družbi.

Haris Tahirović, rojen 1972 v Sarajevu, je predsednik Društva Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe in vodja Romskega informacijskega centra (RIC) Ljubljana. Kot Rom, ki živi v Sloveniji od 1986, je 2005 s somišljeniki ustanovil Romsko društvo Anglunipe Ljubljana, po imenu predhodnika gornjega društva, ki mu je Ministrstva za kulturo Republike Slovenije z odločbo dodelilo status društva v javnem interesu na področju kulture. Od 2010 je tudi predsednik Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik. Od 2009 je delegat romske skupnosti iz Slovenije v Evropskem forumu Romov in popotnikov (European Roma Travelers Forum – ERTF). Z vso predanostjo je vodja različnih projektov na področju medijev (glavni urednik romskega časopisa Romano lil), kulture in mladine, učnih delavnic o identiteti, kulturi in zgodovini Romov, projektni sodelavec Radia Študent in romski novinar. Pomladi 2011 je bil skupaj z Jako Gasarjem soavtor dobrodelne prodajne razstave "Romske slike" v Slovenskem entografskem muzeju, ki so bile 2012 tematsko ponovljene v osnovnih šolah na območju mestnih občin Ljubljane in Maribora ter na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, maja 2013 je bila humanitarna razstava v prostorih Občine Puconci, septembra 2013 pa je bila izvedena razstava v prostorih Sveta Evrope v Strasbourgu.

Razstava je na ogled od ponedeljka – petka med 10.00 in 18.00.

Podporniki projektaLogotip Romski centerLogotip DežnikAvtor: Emran Sakip