Slovenski etnografski muzej

Fotografija s terena 5
Kje  
Hrastov Dol, stara šola
Kaj 
Gostovanja
Od 
27. december 2015
Do 
27. februar 2016

Tako smo živeli

Kraji in ljudje v šentviški fari v odsevu terenske raziskave Slovenskega etnografskega muzeja leta 1950

V času od 15. avgusta do 15. septembra 1950 je terenska ekipa Slovenskega etnografskega muzeja raziskovala način življenja v Šentvidu pri Stični in okoliških vaseh.

Pri svojem delu so sodelavci tedanjega Etnografskega muzeja ustvarili obsežno zbirko terenskih zapiskov, fotografij in risb ter pridobili za muzej lepo zbirko predmetov. S takimi sistematičnimi raziskavami, ki so trajale po cel mesec in v katerih so bile 15- do 20-članske ekipe, je muzej začel pod vodstvom ravnatelja Borisa Orla leta 1948. Ta leta so bila za Slovenski etnografski muzej izredno pomembna, saj je bila njegova osrednja naloga raziskati kulturo in način življenja na območjih, ki so pomenila bele lise tako glede podatkov kot predmetov v muzejskih zbirkah in to velja tudi za ta del Dolenjske. Bil je zadnji čas, da se dokumentira življenje, ki se je po koncu druge svetovne vojne spreminjalo z bliskovito naglico. Predhodno je ravnatelj Orel opravil sondažno raziskavo in zbral podatke o zanimivih informatorjih ter v Prosvetnem domu v Šentvidu pripravil predavanje o pomenu etnografskega dela na terenu. Po koncu raziskave so v Prosvetnem domu pripravili tudi razstavo o zbranem gradivu z nastopom plesne skupine pod vodstvom dr. Hrovatina , ki je v ekipi raziskoval ljudske plese.
 
Dela v terenski ekipi so se udeležili Boris Orel (duhovna in materialna kultura), Vilko Novak (poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo, naselja, domovi), Jernej Šušteršič (orodje, noša), Marija Bohinec (prehrana, zdravilstvo, lov, oprema, nabiralništvo), Angelos Baš (prehrana, zdravilstvo, lov, oprema), Sergij Vilfan, Roza Strojan in Fanči Šarf (ljudsko pravo, statistika), Milko Matičetov (duhovna kultura), Marija Jerman (šege in navade), Radoslav Hrovatin (ljudska glasba, pesmi, notni zapiski), Jerko Bezić (pesmi, šege in navade). Risarji terenskih risb so bili Ivan Romih, Lida Šuštar, Stana Matelič, Franc Maček, Tanja Terčak in Miloš Zalaznik.

Nastanjeni so bili v Šentvidu pri Stični, obiskali pa so današnji vzhodni del občine, in sicer Artižo vas, Bogo vas, Bojanji Vrh, Breg pri Temenici, Dob, Dol, Dole, Farški Kal, Glogovico, Gradišče pri Šentvidu pri Stični, Griže, Grm, Grumlof, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male in Velike Češnjice, Male in Velike Pece, Mali Kal, Mekinje, Petrušnjo vas, Podboršt, Pokojnico, Pristavljo vas, Pusti javor, Radohovo vas, Rdeči Kal, Sad, Selo, Sobrače, Sv. Rok, Šentpavel pri Stični, Šentvid pri Stični, Škoflje, Trnovico, Velike Češnjice, Velki Kal, Vrhpolje in Zaboršt.

Po obsežnem terenu so hodili večinoma peš, na voljo je bilo tudi nekaj koles. Vse zbrano gradivo hrani danes Slovenski etnografski muzej v Ljubljani, fotografski in risarski del gradiva je za javnost dostopen na muzejski spletni strani.

Terenska ekipaPogled na razstavo Tako smo živeli

Povezani dogodki

Cerkveni sprevod
21.02.2016
Predavanje Mihe Špička ob razstavi Tako smo živeli
Po predavanju bo voden ogled razstave Tako smo živeli – kraji in ljudje v odsevu raziskave...
nedelja, 21. februar 2016 - 17:00
Otroci na ringelšpilu
24.01.2016
Predavanje Barbare Sosič ob razstavi Tako smo živeli
Po predavanju bo voden ogled razstave Tako smo živeli – kraji in ljudje v odsevu raziskave...
nedelja, 24. januar 2016 - 17:00
Fotografija iz terena 5
27.12.2015
Kraji in ljudje v šentviški fari v odsevu terenske raziskave Slovenskega etnografskega muzeja leta 1950
Razstavo sta pripravila Kulturno športno društvo Dob in Slovenski etnografski muzej
nedelja, 27. december 2015 - 16:00