Slovenski etnografski muzej

Kje 
Pritličje razstavne hiše
Od 
20. marec 2013
Do 
30. april 2013

Slikarske šablone kmeta Janeza Žugmana v zbirkah SEM

Razstava novih pridobitev

Od 20. marca 2013 je v avli Slovenskega etnografskega muzeja na ogled del nove zbirke slikarskih šablon. Razstavico je pripravil mag. Andrej Dular, kustos za obrt in trgovino.

Sredi meseca marca 2012 je Kristina Žugman (por. Ornik) iz Ledineka v Slovenskih Goricah podarila muzeju 38 slikarskih šablon za krašenje sten notranjih prostorov. Šablone je pri pleskanju in krašenju uporabljal njen oče Janez Žugman (*1909 + 1989), ki pa ni bil, kakor bi predvidevali, slikar ali pleskar, ampak gospodar in posestnik kmetije na Ledineku.

Žugman je bil vsestranski samouk. V svoji delavnici, kjer je imel precej različnega orodja, je za domače potrebe popravljal in izdeloval leseno kmetijsko orodje, vozove in pohištvo. Poleg gospodarskih opravil na kmetiji se je loteval tudi pleskanja prostorov v domači hiši. Pri krašenju sten z različnimi cvetličnimi in geometrijskimi motivi si je pomagal z enodelnimi ali večdelnimi šablonami, ki jih je večinoma izdelal sam.

Motive za šablone je našel v različnih ilustriranih revijah pa tudi po stenah v domovih sosedov in znancev, kamor je kot domač mesar hodil pomagat ob kolinah. Motive je prerisoval na prosojen "masleni" papir ali prozorno polivinilasto folijo in jih nato prenašal na trši karton. Potrebno znanje o kopiranju in plastenju motivnih kompozicij je pridobil s posnemanjem obrtno ali industrijsko izdelanih slikarskih šablon, ki jih je imel nekaj v svoji zbirki.

Slikarske šablone za stensko krašenje so narejene iz različnih vrst kartona, tršega papirja in tudi iz polivinila. Žugman jih je izdeloval iz promocijskih letakov, stenskih koledarjev, platnic revij in šolskih zvezkov, kartonskih in plastičnih map za spise in iz tršega ovojnega trgovinskega papirja. Med tehničnimi pripomočki je za izrezovanje vzorcev uporabljal le navaden kuhinjski nož, ki si ga je za to delo ustrezno priredil.

Žugmanova zbirka slikarskih šablon obsega povečini rastlinske in geometrijske vzorce, bodisi kot kompozicijsko zaključene podobe stiliziranega cvetličnega okrasja (šopek, roža, cvet, vinska trta z grozdom) ali kot ponavljajoče se cvetlične vzorce in geometrijske like, na stenah nanizane v bordure oziroma frize. Mnoge šablone, ki jih je izdelal, so zaradi pogoste uporabe obrabljene in poškodovane. Da bi jih čim dlje ohranil, jih je pred vlago zaščitil s firnežem ali lakom, poškodovane šablone pa je obnavljal z lepljenjem in šivanjem.

Sledovi barv, ki so se ohranili na posameznih listih večdelnih šablon nam kažejo barvni spekter in tudi barvne podobe celotnih motivov. Četudi so dokumentarne fotografije iz druge polovice 20. stoletja, ki med drugim prikazujejo dekoracijo notranjih prostorov v hiši na Ledineku, povečini monokromatske, je možno skozi ohranjene barve na šablonah prepoznati barvitost stenskih vzorcev oziroma bordur. Žugmanove šablone nam torej razkrivajo del dekorativnega sveta kmečkega bivalnega okolja v drugi polovici 20. stoletja.

mag. Andrej Dular

 

Več >>>