Slovenski etnografski muzej

Od 
6. maj 2014
Do 
7. maj 2014

Restavratorski plakat 2014

Razstava SEM
Slovenski etnografski muzej,
6. - 11. maj 2014

Strokovna srečanja konservatorjev-restavratorjev so se začela pred 14 leti v Narodnem muzeju Slovenije, na pobudo Sekcije za konservatorsko-restavratorsko dejavnost pri Skupnosti muzejev Slovenije in ob sodelovanju Društva restavratorjev Slovenije. Po devetih letih se je srečanje iz Narodnega  muzeja preselilo v Slovenski etnografski muzej, kjer bo letos že petič. Konservatorji-restavratorji in nekateri drugi, ki so s to stroko tesno povezani, predstavljajo svoje delo, dosežke in novosti na plakatih, dogodek pa spremljajo tudi predavanja, filmi in predstavitve sponzorjev.

Letos se nam s plakati in filmi predstavlja 72 avtorjev iz štirih držav (Slovenije, Hrvaške, Srbije in Romunije). Teme so zelo raznolike. Zajemajo slikarstvo, kiparstvo, arheologijo, stavbno dediščino, arhivske in muzejske predmete; tudi preventivno zaščito, izobraževanje, naravoslovne analize in uporabo novih tehnologij v konservatorsko-restavratorski stroki. Razstavo plakatov bodo dopolnili trije krajši referati in plenarno predavanje mag. Nataše Nemeček iz Narodnega muzeja Slovenije o zgodovinskem razvoju konservatorsko-restavratorske stroke.

Ob dogodku je izšel zbornik Konservator-restavrator, v katerem bodo objavljeni povzetki vseh plakatov in filmov in plenarno predavanje.

Restavratorski plakat