Slovenski etnografski muzej

Hiše v Drašičih iz leta 1965
Kje  
Soseska hiša Drašiči
Kaj 
Gostovanja
Od 
24. oktober 2015
Do 
22. november 2015

Petdeseta obletnica terenske ekipe SEM-a v Drašičih 1965–2015

Na obisku doma

Oktobra 2015 je minilo petdeset let, odkar je skupina strokovnih in tehničnih sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja iz Ljubljane opravila temeljitejša etnološka sondiranja v severovzhodni Beli krajini. Torišče njihovega dela je bilo usmerjeno v vas Drašiče, svoje zanimanje pa so razširili še na bližnjo vas Krmačino in mesto Metliko. Raznoliko in številčno gradivo, ki so ga zbrali v tednu dni, predstavlja danes dragoceno pričevanje o kulturi in načinu življenja prebivalcev do sredine 60. let 20. stoletja.

Tako imenovano 22. terensko ekipo SEM v Drašičih od 4. do 11. oktobra 1965 je sestavljalo sedem članov, uslužbencev Slovenskega etnografskega muzeja, in sicer kustodinje Milka Bras, ki je raziskovala obrt, promet in trgovino, dr. Marija Makarovič (noša in prehrana), Fanči Šarf (ljudsko stavbarstvo in notranja oprema), Tanja Tomažič (običaji, uvere, ljudska medicina in ljudska umetnost), kustos dr. Angelos Baš (lov, živinoreja, vinogradništvo in poljedelstvo) in ekonom Drago Oven (nabiralništvo, poljedelstvo, sadjarstvo in čebelarstvo). V ekipi je sodeloval še risar Ivan Romih, ki je v prostoročni in tehnični risbi dokumentiral hiše, gospodarska poslopja in arhitekturne detajle. Občasno je na teren prihajal tudi ravnatelj muzeja dr. Boris Kuhar, ki je zapisoval različne teme in je v tistem času s kamero posnel prve barvne filmske zapise o trgatvi v Drašičih. Gradivo, ki so ga zbrali in je danes shranjeno v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, obsega 8 zvezkov z zapisi, 487 foto posnetkov, več sklopov risb posameznih domov oziroma domačij in risarski blok z risbami gospodarskih poslopij, tlorisi hiš in detajlov ter 63 predmetov.

Razstava Na obisku doma v Drašičih predstavlja izbor takrat zbranega gradiva, ki se je po toliko letih vrnilo iz Ljubljane v kraj svojega nastanka, da si ga lahko ponovno ogledajo domačini in tudi drugi obiskovalci. Razstava predstavlja skromno oddolžitev krajanom Drašičev in sosednjih vasi za gostoljubnost, ki so jo bili takrat in v naslednjih letih pri njih deležni etnologi Slovenskega etnografskega muzeja.

Drašiči