Slovenski etnografski muzej

Kje 
Razstavna hiša
Od 
16. maj 2018
Do 
3. junij 2018

Nesnovna kulturna dediščina Srbije

Gostujoča razstava Etnografskega muzeja iz Beograda izpostavlja nekatere izbrane elemente kulturne dediščine, ki so vpisani v Nacionalni register nesnovne kulturne dediščine Srbije, izražajo bogastvo in raznolikost kulturne dediščine na ozemlju Republike Srbije, hkrati pa opozarjajo, da so za različne skupnosti, ki živijo na istem kulturnem območju, značilne enake tradicionalne oblike vedenja, ki jih skupnosti prenašajo druga na drugo in ohranjajo za prihodnje rodove. Razstavljenih bo nekaj predmetov, značilnih za preteklo in sodobno življenje.