Slovenski etnografski muzej

Klekljanje čipk. Foto: A. Jerin, 2015
Kje 
Upravna hiša
Od 
16. maj 2019
Do 
3. junij 2019

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči Unescove Konvencije

Intangible Cultural Heritage in Slovenia in the Light of the UNESCO Convention

Slovenija je Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine ratificirala leta 2008. Naloge Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine od leta 2011 opravlja Slovenski etnografski muzej, osrednja ustanova za varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji.

Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, je začel nastajati leta 2008. Leta 2018 smo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Zunanjim ministrstvom RS pripravili potujočo razstavo o nesnovni dediščini Slovenije, ki je bila v različnih jezikovnih različicah na ogled v devetih državah. Dopolnjena razstava z opisi in fotografijami predstavlja do konca februarja 2019 v Register nesnovne kulturne dediščine vpisane enote in štiri enote, vpisane na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Slovensko-angleška verzija razstave bo na ogled v upravni hiši Slovenskega etnografskega muzej od 16. maja do 3. junija 2019.

Razstava je na ogled v razstavni hiši SEM od ponedeljka do petka med 10.00 in 18.00. V času, ko so v razstavišču dogodki, si razstave ni možno ogledati.

Več informacij: anja.jerin@etno-muzej.si, nena.zidov@etno-muzej.si

Izdelovanje malih kruhkov. Foto: M. Špiček, 2018