Slovenski etnografski muzej

Kje 
Kavarna SEM
Od 
25. september 2014
Do 
7. november 2014

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo

Fotografska razstava

Leta 2003 je Unesco sprejel Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine, ki jo je Slovenija  ratificirala leta 2008 in nesnovno kulturno dediščino, poimenovano živa kulturna dediščina, vnesla v svoj pravni red.

Od leta 2011 naloge Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine opravlja Slovenski etnografski muzej. Ena od zavez držav podpisnic Konvencije je oblikovanje seznama enot nesnovne kulturne dediščine na svojem ozemlju. V Sloveniji je to Register žive kulturne dediščine, v katerega smo do konca septembra 2014 vpisali 36 enot, ki jih predstavljamo na razstavi.  

Foto: Anja JerinFoto: Miha ŠpičekFoto: Anja Jerin