Slovenski etnografski muzej

Hiša ob glavni cesti v Drašičih
Kje 
Upravna hiša
Od 
14. januar 2016
Do 
14. februar 2016
Razstavo si lahko ogledate od ponedeljka do petka, od 10.00 - 18.00

Na obisku doma v Drašičih

Petdeseta obletnica terenske ekipe Slovenskega etnografskega muzeja v Drašičih 1965–2015

Oktobra 2015 je minilo petdeset let, odkar je skupina strokovnih in tehničnih sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja iz Ljubljane opravila temeljitejša etnološka sondiranja v severovzhodni Beli krajini. Torišče njihovega dela je bilo usmerjeno v vas Drašiče, svoje zanimanje pa so razširili še na bližnjo vas Krmačino in mesto Metliko. Raznoliko in številčno gradivo, ki so ga zbrali v tednu dni, predstavlja danes dragoceno pričevanje o kulturi in načinu življenja prebivalcev do sredine 60. let 20. stoletja.

Tako imenovano 22. terensko ekipo SEM v Drašičih od 4. do 11. oktobra 1965 je sestavljalo sedem članov, uslužbencev Slovenskega etnografskega muzeja, in sicer kustodinje Milka Bras, ki je raziskovala obrt, promet in trgovino, dr. Marija Makarovič (noša in prehrana), Fanči Šarf (ljudsko stavbarstvo in notranja oprema), Tanja Tomažič (običaji, uvere, ljudska medicina in ljudska umetnost), kustos dr. Angelos Baš (lov, živinoreja, vinogradništvo in poljedelstvo) in ekonom Drago Oven (nabiralništvo, poljedelstvo, sadjarstvo in čebelarstvo). V ekipi je sodeloval še risar Ivan Romih, ki je v prostoročni in tehnični risbi dokumentiral hiše, gospodarska poslopja in arhitekturne detajle. Ekipi se je pridružil tudi ravnatelj muzeja dr. Boris Kuhar, ki je zapisoval različne teme in je v tistem času s kamero posnel prve barvne filmske zapise o trgatvi v Drašičih. Gradivo, ki so ga zbrali in je danes shranjeno v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, obsega 8 zvezkov z zapisi, 487 foto posnetkov, več sklopov risb posameznih domov oziroma domačij in risarski blok z risbami gospodarskih poslopij, tlorisi hiš in detajlov ter 63 predmetov.

Razstava Na obisku doma v Drašičih predstavlja izbor takrat zbranega slikovnega in predmetnega gradiva. Meseca oktobra leta 2015 je bila postavljena v soseski hiši v Drašičih, kjer so si jo lahko ogledali domačini. Zdaj pa jo predstavljamo širši javnosti v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Razstava predstavlja tudi skromno oddolžitev krajanom Drašičev in sosednjih vasi za gostoljubnost, ki so je bili takrat in v naslednjih letih pri njih deležni etnologi Slovenskega etnografskega muzeja.

Domačinka v vsakdanji delovni nošiOranje za ozimnico MaškareNotranjost hiše v Drašičih