Slovenski etnografski muzej

Švedska, osebni arhiv prof. dr. Berte Jereb
Kje 
Razstavna hiša
Od 
21. april 2022
Do 
2. oktober 2022
Muzejski mentor 
dr. Tanja Roženbergar

Moj svet, osebna razstava Berte Jereb

Razstava o življenjski in poklicni poti prof. dr. Berte Jereb, dr. med. (roj. 1925), pionirke otroške onkologije in ustanoviteljice fundacije Mali vitez.

Življenjsko in poklicno pot dr. Berte Jereb zaznamuje veliko svetov. To so razkošni svetovi izjemnih izkušenj, bogati z raziskovanjem in znanjem, razumevanjem in modrostjo, pretkani s predanostjo, tenkočutnostjo in empatijo. Njeni svetovi niso le njeni, saj jih nesebično deli z osebami s  težkimi življenjskimi preizkušnjami, izraža jih v znanstvenih krogih, deli jih z nami. Zato so njeni svetovi tudi naši in naši svetovi tudi njeni.

»Moj svet … Moj oče me je peljal tudi na goro zaradi razgleda na najin dom, Hojčevino. Rekel je: »Poglej, to je najlepši kraj na svetu.« Za vse življenje sem si zapomnila očetove besede, v spominu mi je ostal tudi  razgled na  moj  dom. Bila je pomlad, sadovnjak okoli hiše v cvetju, Drava, ki je tekla ob domačiji, se je srebrno modro bleščala. Res ni lepšega kraja na svetu. In  predstavljala sem si, da mora biti tak tudi svet. Oče je videl lepa mesta, obiskal je papeža v Rimu, najlepše mesto pa je bila zanj Budimpešta. Tudi jaz sem obiskala in videla lepa mesta, v Stockholmu in New Yorku sem živela in delala. Obe med najlepšimi mesti na svetu, a v duši sem nosila sliko svojega doma in — ne da bi se tega zavedala —  želela videti svet. Takšen naj bi bil,  lep miren  in čaroben. Svojega doma se nisem vedno spominjala, tudi pozabila sem nanj, a vedno je bil spravljen  v meni  in spremljal je moje želje o tem, kakšno naj bi bilo življenje na tem svetu. »Koga si želiš srečati na onem svetu?« je vprašal prijatelj umirajočega prijatelja.  »Marilyn Monroe?«. Odgovora ni dobil. No, jaz poznam  svoj odgovor. Želela bi srečati svoj dom, takšnega, kot je bil tisti dan, ko mi ga je od daleč, s hriba, pokazal moj oče.«

Berta Jereb

Razstava je zasnovana v štirih vsebinsko zaokroženih razdelkih. V razdelku BERTA JEREB OSEBNO so predstavljeni njena družina in rojstni kraj Črneče pri Dravogradu, študij na Dunaju, Beogradu in Ljubljani, izbrani  dokumenti in fotografije ter izbrani citati iz njenih razmišljanj. Razdelek IZKUŠNJE ZDOMKE IN POVRATNICE – ŽIVLJENJE IN DELO V STOCKHOLMU IN NEW YORKU pripoveduje o bivanju in delu dr. Berte Jereb v Stockholmu na Švedskem (1961–1973) in v New Yorku, ZDA (1975–1984). Razdelek POKLICNA POT je predstavitev bogate in uspešne poklicne poti pionirke otroške onkologije, ki se je od 60. let dalje oblikovala v visokih mednarodnih krogih medicinske znanosti. Posebno mesto na razstavi je namenjeno fundaciji MALI VITEZ, ustanovi za pomoč mladim ozdravljenim od raka. Na njeno pobudo se je fundacija ustanovila leta 1996 v Ljubljani in še danes pomeni trdno oporo vsem mladim, ki jih je že v mladosti  zaznamovala izkušnja te bolezni. Svoja doživljanja sveta in razumevanja drugih je dr. Berta Jereb zapisala tudi v številnih knjižnih delih (Moje bajže, Zejna in Robi, Moj brat, taboriščnik številka 96, Moji časi, kraji in ljudje, Mali vitezi). Knjige bodo obiskovalcem na voljo za prebiranje ter ogled.

______

Kolofon
Razstavni koncept in izbor gradiva: dr. Tanja Roženbergar
Digitaliziranje gradiva: Miha Špiček
Jezikovni pregled: Vilma Kavšček
Grafično oblikovanje: Maja Kocjan
Svetovanje pri arhitekturi razstave: Rok Kete
Foto portreta: Janez Platiše
Komuniciranje: mag. Maja Kostric Grubišić, mag. Irena Plešivčnik, Maja Kocjan
Tehnična podpora: Boštjan Marolt
Zahvaljujemo se dr. Berti Jereb, Marici Žižak, Mariji  Vegelj Pirc
Tisk: VIMO d. o. o.

Razstava sodi v cikel osebnih pripovedi ob stalni razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta.
Vodja programa: Sonja Kogej Rus

Slovenski etnografski muzej, zanj Natalija Polenec, 2022

 

 

 

Portret dr. Berte Jereb. Foto: Janez Platiše, 2014Portret dr. Berte Jereb. Foto: Janez Platiše, 2014Berta Jereb, osebni arhivBerta Jereb, osebni arhiv