Slovenski etnografski muzej

Od 
1. januar 2010
Do 
31. december 2010

Med revščino in izobiljem

21. oktober – 5. december 2010 (podaljšano do 5. januarja 2011)

Fotografska razstava Med revščino in izobiljem obeležuje Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Fotografski natečaj SEM je trajal od 18. marca – 30. septembra 2010, k sodelovanju pa so bili vabljeni ljubiteljski, amaterski in šolani fotografi, da s svojimi fotografijami ali vsebinsko zaokroženimi opusi povejo različne zgodbe na to temo.

Foto: Andraž Gregorič

Statistika kaže, da v Sloveniji živi pod pragom revščine kar 12 % ljudi, njihovo število pa se ob težkih gospodarskih razmerah hitro povečuje. Skupine, ki so najbolj ogrožene, so tiste, ki si same ne morejo zagotoviti potrebnih osnovnih dobrin in so že tako ali tako najranljivejši členi družbe. Pri tem mislimo zlasti na otroke, socialno izključene posameznike, starejše in tiste, ki izgubljajo svoja delovna mesta in s tem dostojno življenje zase in za svojo družino. Izbrane fotografije tako prikazujejo poglede na svet revnih in bogatih skozi prizmo devetih amaterskih fotografov.