Slovenski etnografski muzej

Kulturna mediatorja Brigita Rupnik in Janez Doler pregledujeta rezultate desetletnega dela v Galeriji pripovedi in portretov, SEM, 2022 (Blaž Verbič, Oddelek za dokumentacijo SEM).
Kje 
Razstavna hiša
Od 
3. oktober 2022

Galerija pripovedi in portretov

Interaktivna medijska točka Galerija pripovedi in portretov ponuja 60 pripovedi in 31 filmskih portretov o identitetah, spominih, dejavnostih, dediščinah in razmišljanjih Slovencev, pripadnikov drugih etničnih skupin, priseljencev in predstavnikov manjšin in družbeno angažiranih skupin.

Pripovedi in filmski portreti, podobno kot razstava Jaz, mi in drugi: Podobe mojega sveta (2009–2022), temeljijo na ideji, da so naše identitete, spomini in dediščine večplastne in dinamične, ker jih skozi življenje stalno dopolnjujemo in preoblikujemo. Obiskovalce muzeja smo leta 2010 povabili, da dejavno pristopijo k ustvarjanju filmskih (avto)portretov ali pripovedi, s tem pa prispevajo v rastočo zbirko osebnih, družbenih in kulturnih identitet in dediščin. Kmalu se je pokazalo, da se niso odločali za samostojno snemanje portretov, rade volje pa so sodelovali pri snemanju pripovedi, kjer so se lahko osredotočili na vsebino, medtem ko so medijske in tehnične vidike prepustili muzejski ekipi. Sestavljali smo jo kustodinja za etnografski film v SEM Nadja Valentinčič Furlan in prostovoljna kulturna mediatorja Brigita Rupnik in Janez Doler. V rastočem projektu, ki je temeljil na participaciji in družbenem vključevanju, smo do leta 2020 posneli 63 intervjujev. Samo dva pripovedovalca zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin nista želela objave na interaktivni medijski točki Galerija pripovedi in portretov.

Kustodinja za etnografski film sem kot urednica zbirke filmov o osebnih identitetah in dediščinah sproti evidentirala portretne filme, ki so v muzejski (ko)produkciji nastali ob raziskavah, razstavah ali v sklopu koordinacije varstva nesnovne kulturne dediščine, prav tako pa tudi filme zunanje produkcije, ki smo jih pridobili ob pripravi občasnih razstav in obrazstavnih programov. Za objavo na medijski točki sem izbrala trideset portretnih filmov in en avtoportret ter pridobila dovoljenja avtorjev in producentov. Galerija pripovedi in portretov prinaša večglasje pripovedovalcev in portretirancev, tudi nasprotujoča si mnenja, sodelovalni pristop pa dehierarhizira produkcijo znanja.

Galerijo pripovedi in portretov smo iz odgovornosti do filmskih subjektov, avtorjev, producentov in obiskovalcev muzeja želeli ponuditi na večji interaktivni plazmi z dobro ločljivostjo, ki omogoča pregleden dostop do velikega števila filmov. Vstopni meni smo oblikovali kot mozaik fotogramov in osebnih imen, zato gledalci filme izbirajo po ključu osebnih identitet filmskih junakov in ne npr. po naslovih filmov. Tujim gledalcem so dostopni uvodno besedilo, dvanajst portretnih filmov in ena pripoved z angleškimi podnapisi. Medijska točka gledalcem omogoča veliko tvornosti – personaliziran ogled prilagodijo svojim interesom, razpoložljivemu času in individualnim načinom pregledovanja večjih zbirk. Filmski protagonisti in kulturna mediatorja so na javnem vodstvu septembra 2022 izrazili zadovoljstvo, da so njihove pripovedi ponujene na izbiro v mozaiku sorodnih filmov.

Galerija pripovedi in portretov. Zasnova medijske točke Nadja Valentinčič Furlan, celovita izvedba Sašo Lukša in Grega Lebar, Nanostudio, produkcija Slovenski etnografski muzej, 2020, skupna dolžina filmov 12 ur in 39 minut.