Slovenski etnografski muzej

Femminilereale
Od 
18. september 2013
Do 
25. september 2013
Koordinatorka razstave
Maja Kostric v sodelovanju z dr. Nino Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino
Komuniciranje
Maja Kostric

Femminilereale: naslednja postaja Ljubljana

  

Femminilereale[1]: naslednja postaja Ljubljana

Leta 2012 je v Italiji skupina aktivistk, članic fotografskega združenja FOTOGRAFAREDONNA pripravila projekt z naslovom Femminilereale. S projektom so fotografinje želele opozoriti na vprašanje upodabljanja ženske v javnosti in na bistveno razliko med resničnimi, realnimi ženskami in ideali ženskosti in človečnosti, ki se pojavljajo v medijih, reklamnih oglasih in drugih javnih prostorih. Projekt, razdeljen na tri dele, je temeljil na sopostavitvi ženskih podob, vzetih z reklamnih letakov v določenem urbanem prostoru, in slik žensk različnih starosti, socialnega ozadja in izvora, ki ravno v tem istem urbanem prostoru živijo. Selekcija fotografij je bila potem razstavljena v obliki posega public art na zunanji strani mestnih avtobusov, ravno v tiste okvirje, v katerih smo navajeni videti komercialne upodobitve ženskega telesa.

Septembra 2013 bo Femminilereale pripotoval v Slovenijo – naslednja postaja projekta je Ljubljana.

Cilj
Medtem ko že več desetletij akademiki svarijo pred negativnimi socialnimi posledicami, ki jih imajo idealizirane upodobitve ženske na samo pojmovanje žensk in na njihovo mesto v družbi, ustvarjajo množični mediji, modna in lepotna industrija še naprej tisto, kar je Naomi Wolf imenovala „mit o lepoti“. Vsekakor, v nasprotju z zgodnjimi dnevi mita o lepoti, katerega najpomembnejši dosežek je bil preusmerjanje pozornosti od feministične politike k depolitizirani, postfeministični konstrukciji (post)moderne ženske v obliki seksualiziranega telesa, so posledice sodobnega upodabljanja popolnega ženskega telesa veliko bolj daljnosežne na socialni, demografski in politični ravni. To je še posebno vidno pri pojavu masovnih lepotnih kirurških posegov v raznih delih sveta (vse bolj pogosto „popravljanje“ čeljusti in oči pri mladih Azijkah), pri zvezdnicah, ki v javnih pričevanjih govorijo o lepotnih posegih na obraz, prsi in druge dele telesa kot o zaželenih procesih za vsako žensko, in pri celotni novi globalizirani ikonografiji idealne telesne podobe, ki sloni na marketinškem predstavljanju lepote na ravni zdravja in moralne odgovornosti.

Femminilereale priznava dobro raziskano zgodovino industrije o mitu lepote, ki sega v 70' in 80' leta, tako kot tudi kritični feministični odgovor na kontroverzni učinek, ki ga je slednji imel na življenje samih žensk. Da bi tudi same lahko pripomogle k raziskovanju te kočljive teme, so šle fotografinje s projektom še korak dlje in pristale pri naslednji stopnji feminističnega raziskovanja, v kateri se idealizirane podobe opazujejo v dejanskih socialnih in kulturnih prostorih, in to v čezmejnem kontekstu jugovzhodne regije Italije in Slovenije.

Razvoj
Projekt Femminilereale je svoje potovanje začel v Trstu. V Ljubljani se bodo skupini pridružile tri raziskovalke in strokovnjakinje iz Slovenije, ki bodo predstavile kulturo upodabljanja žensk po razpadu Jugoslavije (in zgodovino povojne socialistične paradigme ženskosti), vse do konteksta postsocialističnega obrata k potrošništvu. Na ta način se projekt spreminja v potujočo karavano kritičnega raziskovanja javne kulture upodabljanja žensk v dveh sosednih državah.

Cilj projekta je nadaljevati z raziskovanjem tudi v drugih urbanih centrih bivše Jugoslavije z opazovanjem prehoda k popredmetenju in komercializaciji ženskega telesa v le-teh.

Cilj projekta Femminilereale je utreti pot v javnost alternativni predstavitvi ženske podobe, pri kateri je lepota kulturni derivat dostojanstva, spoštovanja in navdiha,  ki ga človeštvu dajejo izredne in  običajne – obenem pa vedno realne – ženske. 


[1] Reale (italijansko): stvaren, resničen; kraljevski; Reale (Femminilereale): dostojanstven

Podporniki projekta Femminilereale
Podporniki