Slovenski etnografski muzej

panojska razstava Celjski strop na ploščadi SEM
Kje 
Ploščad
Od 
15. oktober 2015
Do 
19. november 2015

Celjski strop, evropska mojstrovina

Panojska zunanja razstava iz Pokrajinskega muzeja Celje

Predstavljen je Celjski strop, ki je edini ohranjeni, s tempero na platno poslikan strop južno od Alp.

Poslikava je najverjetneje nastala v zgodnjem 17. stoletju in še vedno vzbuja številna vprašanja od tega, kdo je avtor, kdo ga je naročil, do tega, kdo ga je prekril in zakaj. Celjski strop je bil do leta 1926 pozabljen, odkrili so ga med obnovo dvorane, v kateri se nahaja. Ob odkritju, ki mu je prisostvoval takratni deželni konservator France Stele, so bile slike v zelo slabem stanju. Sledilo je restavriranje poslikav, ki je bilo zaupano akademskemu slikarju in restavratorju Mateju Sternenu. Slike so bile pritrjene na svoje mesto že v jeseni 1927.

Celjski strop je okras v osrednji dvorani Stare grofije, meri več kot 142 kvadratnih metrov in je ena od osrednjih zanimivosti, po katerih je (PMC) tudi v svetu zelo prepoznaven. Sestavljen je iz 11 slikarskih polj, ki jih ločujejo dekorativno poslikani leseni tramovi in opaži. Najbolj kvalitetno je osrednje, največje polje, kjer lahko občudujemo izjemno iluzionistično naslikano stebriščno arhitekturo, s štirimi vogalnimi stolpi, ki odpirajo pogled v nebo, v obliki križa. Za balustradnimi ograjami, ki obrobljajo veliko iluzijo, so v manjših skupinah naslikani plemiči in plemkinje, vojaki, dvorjani in domnevni portret naročnika Janeza Ambroža Thurna Valsassina. Ta stoji ob domnevnem avtoportretu slikarja. Okrog glavne slike je deset manjših, ki so nastale po znanih grafičnih predlogah.

Avtorica razstave, Gabrijela Kovačič, kustosinja za slikarstvo v (PMC) s pričujočo razstavo širši javnosti predstavlja tudi grafične liste, ki so služili za predloge manjšim stropnim slikam, in pojasnjuje vsebino stropa. Grafične predloge je po odkritju pravilno prepoznal dr. France Stele. Razstava seznanja širšo javnost s tem neprecenljivim slikarskim spomenikom in hkrati napoveduje njegovo ponovno restavriranje. Restavratorski poseg, izveden pred skoraj devetdesetimi leti, je strop ohranil do danes, med tem pa je bil izpostavljen zobu časa in če ga hočemo ohraniti tudi za naše zanamce, je potrebno ukrepati zdaj.

Zato se pripravlja obsežni interdisciplinarni projekt ponovnega restavriranja. Celjski strop prinaša številne konservatorsko-restavratorske izzive, zato bodo tudi predhodne analize izvedene v širšem kontekstu. Poleg materialov prvotne poslikave (veziva, pigmentov) nas zanimajo kasnejši popravki in spremembe zaradi vplivov okolja, ki jih bomo prav tako merili, ter stanje lesa.

Pogled na panojsko razstavo Celjski stropPogled na panojsko razstavo Celjski stropPogled na panojsko razstavo Celjski stropPogled na panojsko razstavo Celjski strop