Slovenski etnografski muzej

Register žive kulturne dediščine Slovenije

(2008-2015)
Leto izdaje 
2015
Urednik 
dr. Nena Židov
Strani 
62
Trgovina 
Publikacije
Cena 
10.00 EUR
Naslovnica publikacije Register žive kulturne dediščine Slovenije

Od leta 2008 nastaja Register žive kulturne dediščine, v katerega smo do konca avgusta 2015 vpisali 42 elementov; nekateri izmed njih so bili razglašeni za mojstrovine državnega pomena.

S kratkimi opisi enot, povzetih iz Registra žive kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RD, želimo predstaviti enote slovenske nesnovne kulturne dediščine, ki je bila vanj vpisana v letih 2008–2015, in tako povečati zavedanje o njenem pomenu. Upamo tudi, da bo knjižica nosilce nesnovne kulturne dediščine spodbudila k pripravi pobud za vpis v Register, ki je eden od načinov evidentiranja in ohranjanja nesnovne kulturne dediščine Slovenije.

Prva stran kazala publikacije Register žive kulturne dediščine SlovenijeDruga stran kazala publikacije Register žive kulturne dediščine SlovenijeStran iz publikacije Register žive kulturne dediščine Slovenije