Slovenski etnografski muzej

Muzej Ricmanje

Leto izdaje 
2002
Strani 
141
Trgovina 
Publikacije
Cena 
15.00 EUR
Format 
priložen CD
Naslovnica knjige Muzej Ricmanje

Muzej Ricmanje je plod dolgoletnega pridobivanja predmetov iz vsakdanjega življenja prebivalcev Ricmanj in sosednjih krajev. Največ predmetov so za muzej podarili prebivalci tega območja, in sicer predvsem na pobudo sedanjega župnika Angela Kosmača in nekdanjega cerkovnika Bernarda Žuljana. Angel Kosmač je zbrane predmete prepoznal kot pomemben del slovenske kulturne dediščine in jih je želel kot take ustrezno ovrednotiti in ohraniti za prihodnost. Porodila se je misel o muzeju.

Dvojezična izdaja

Il museo di San Giuseppe della Chiusa

Il Museo parrocchiale di San Giuseppe della Chiusa  - Ricmanje è frutto di lunghi anni di raccolta di oggetti d'uso quotidiano, appartenuti agli abitanti del borgo e dei suoi dintorni. La maggior parte è stata donata dagli abitanti di quest'area, soprattutto su iniziativa dell'attuale parroco Angel Kosmač e dell'ex sagrestano Bernard Žuljan. Il parroco Kosmač aveva compreso il loro significato peri l patrimonio culturale sloveno e volle pertanto valorizzarli e conservarli adeguatamente per il futuro – e nacque l'idea del museo.

Kazalo knjige Muzej RicmanjeStran iz knjige Muzej Ricmanje