Subscribe to RSS - Služba za javne programe in komuniciranje

Služba za javne programe in komuniciranje

Služba za javne programe in komuniciranje

Vodja službe za muzejske programske storitve, projekte in tržno komuniciranje
386 (0)1 300 87 10
višja kustosinja
386 (0) 1 300 87 00
strokovni sodelavec
386 (0) 1 300 87 98

Oddelek za muzejsko pedagogiko in andragogiko

vodja oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955
Kustosinja v oddelku za muzejsko pedagogiko in andragogiko
Deli