Slovenski etnografski muzej

Pogled na razstavno in upravni hišo SEM
Datum objave 
22. december 2023
Kaj 
Novice
Kontakt 

Razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo

Slovenski etnografski muzej objavlja prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTJO (G027121) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

OPIS DEL IN NALOG

 • Priprava in izvedba načrtov komuniciranja, trženja in usmeritve promocije muzeja.
 • Komuniciranje in obveščanje: medijev in drugih pomembnih deležnikov, sorodnih institucij, javnosti.
 • Organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot ter interno komuniciranje.
 • Sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi javnega programa muzeja.
 • Sodelovanje pri razvijanju nove ponudbe muzeja.
 • Organizacija in koordinacija javnih dogodkov (samostojno ali v sodelovanju).
 • Priprava vsebin za različne komunikacijske kanale: sporočila za javnost, novice, vabila, promocijska besedila, …
 • Sodelovanje pri urednikovanju spletne strani in upravljanje družbenih omrežjih muzeja.
 • Priprava načrtov, poročil in analiz: poslovna in medijska.
 • Iskanje finančnih virov in drugih oblik podpore muzeju (donatorstva, sponzorstva).
 • Izvajanje analiz in evalvacij.
 • Upravljanje z arhivom gradiva Službe za komuniciranje, slikovnim gradivom, adremami za obveščanje.
 • Samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog povezanih s področjem dela.

Več informacij ...

ROK za prijavo: 8. 1. 2024
Kandidat naj pošlje po pošti ali e-pošti pisno vlogo.
Kontakt: Natalija Bubnjar, E: tajnistvo@etno-muzej.si, T: 01 / 3008 704