Slovenski etnografski muzej

Swich logo
Datum objave 
7. marec 2017
Kaj 
Novice
Kontakt 

Eksperimentalne razstave

Mednarodno srečanje v sklopu projekta SWICH

V okviru projektne teme Ustvarjalni dialog, ki jo soustvarjamo štirje partnerji projekta SWICH, se sprašujemo o novih oblikah in pristopih vključevanja javnosti. V želji razviti strategije, s katerimi bi okrepili vlogo obiskovalcev in predvsem njihova srečevanja z vsebinami muzeja ter njihove izkušnje v muzejskem prostoru, sodelujoči pripravljamo eksperimentalne razstave. Te so namenjene eksperimentiranju muzejev na področjih izbire muzejskih vsebin, muzejskih praks sodelovanja z različnimi družbenimi skupinami in inovativnega oblikovanja razstav.

Muzej svetovnih kultur v Stockholmu na Švedskem je 28. februarja in 1. marca 2017 organiziral srečanje štirih partnerskih muzejev. Udeležili smo se ga kolegi iz Muzeja evropskih in mediteranskih civilizacij – MuCEM iz Marseilla, predstavniki Nacionalnega muzeja svetovnih kultur iz Leidena in Nacionalnih muzejev svetovnih kultur iz Stockholma, predstavnici Slovenskega etnografskega muzeja iz Ljubljane in predstavnika vodilnega partnerskega muzeja, Muzeja sveta iz Dunaja. Prvi dan srečanja je bil namenjen predstavitvi eksperimentalnih vidikov predhodnih razstav in eksperimentalnih projektov, ki jih razvijamo v sklopu SWICH-a. O eksperimentalnih vidikih predhodnih razstav Slovenskega etnografskega muzeja je spregovorila dr. Bojana Rogelj Škafar, eksperimentalno razstavo, ki jo v muzeju razvijamo v sklopu SWICH-a, pa je predstavila Tina Palaić.

V diskusiji smo se dotaknili različnih družbeno-političnih kontekstov, ki v pomembni meri sooblikujejo muzejske vsebine in prakse v partnerskih muzejih. Ukvarjali smo se z vprašanji, katere so tiste teme, ki jih politika / družba pričakuje v muzejskih predstavitvah, kako na te predstavitve vplivajo pričakovanja politično korektnega diskurza in kako znotraj muzejev definiramo družbene skupine, s katerimi sodelujemo. Prav tako smo ponovno odpirali vprašanja delitve avtoritete z nosilci dediščine in odgovornosti muzejskih kustosov pri ustvarjanju vsebin. Izpostavili smo pomen transparentnosti celotnega procesa ustvarjanja razstave v sodelovanju s predstavniki različnih družbenih skupin.

Drugi dan našega srečanja smo posvetili raziskovanju in razvijanju metod, ki omogočajo ustvarjanje inkluzivnih eksperimentalnih razstav. Delavnico je vodila Pernilla Glaser, pisateljica in učiteljica, ki jo zanimajo predvsem področja ustvarjalnosti, participacije in učenja. Posvečena je bila razmisleku o dialogu – med sodelavci v muzejih, z obiskovalci muzeja in z našimi sogovorniki pri ustvarjanju razstav. Kje lahko dialog poteka, če razširimo te možnosti zunaj muzejskih zidov? Ali in kako uporabljamo možnosti, ki nam jih ponujajo digitalne platforme? Katere vloge zavzamemo muzejski strokovnjaki, ko sodelujemo z nosilci dediščine?

Številne teme tega srečanja je v intervjuju s kustosom Michelom Leejem iz Nacionalnih muzejev svetovnih kultur iz Stockholma pretresla sodelavka Slovenskega etnografskega muzeja Tina Palaić. Intervju boste lahko prebrali kmalu na blogu aMUSE(U)Ment.

Pripravila: Tina Palaić

Delavnica pisateljice in učiteljice Pernille Glaser je preizpraševala muzejske pristope k sodelovanju s ciljnimi skupinami.Udeleženci srečanja smo na delavnici, ki jo je vodila pisateljica in učiteljica Pernilla Glaser, raziskovali in razvijali metode, ki omogočajo večjo inkluzivnost eksperimentalnih razstav.Vsakokratni predstavitvi eksperimentalnih projektov, ki jih razvijamo v sklopu projekta SWICH, je sledila diskusija.Dr. Bojana Rogelj Škafar predstavlja eksperimentalne vidike v predhodnih muzejskih razstavah in dejavnostih Slovenskega etnografskega muzeja.