Subscribe to RSS - Nesnovna dediščina

Slovenski etnografski muzej

Nesnovna dediščina

Foto: Slovensko veleposlaništvo v Buenos Airesu (Facebook), 2023
Slovensko veleposlaništvo v Buenos Airesu je 29. junija 2023 v zlatem salonu Hiše kulture v Buenos Airesu organiziralo sprejem ob Dnevu državnosti, ki se ga je udeležilo okoli 200 povabljenih gostov...
Naslovnica knjige
Slovenski etnografski muzej je kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine v namene promocije enot nesnovne kulturne dediščine, ki so vpisane v Register nesnovne kulturne dediščine, izdal...
Jurjevi pevci v Dolenjem Boštanju. Foto: Jože Hvala, 2023.
Na predvečer godu sv. Jurija (24. aprila), ki po ljudskem koledarju predstavlja začetek pomladnega dela leta, v krajih okoli Sevnice domove obiskujejo skupine fantov in mož, ki prepevajo jurjevske...
V Argentini je potekalo odprtje panojske potujoče razstave Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči Unescove Konvencije
11. 5. 2023 je v Zgodovinskem muzeju province Entre Rios "Martiniano Leguizamón” v mestu Paraná v Argentini potekalo odprtje panojske potujoče razstave Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči...
Izdelovanje pripadnostnih kostumov. Foto: K. Sekirnik, 2022
25. aprila je Ministrstvo za kulturo na predlog SEM / Koordinatorja v Register nesnovne dediščine vpisalo 114. enoto – Izdelovanje pripadnostnih kostumov. Izdelovanje pripadnostnih kostumov je...
Foto: Bojana Rogelj Škafar, 2023
V soboto 22. aprila 2023 je v Baročni dvorani graščine v Radovljici potekala prireditev, na kateri je ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko predsedniku Čebelarske zveze Slovenije Boštjanu Noču...
Turistično društvo Sorica. Foto: M. Markelj, 2019
V zvrst ustno izročilo in ljudsko slovstvo v Registru nesnovne kulturne dediščine je bila 3. 4. 2023 na predlog Slovenskega etnografskega muzeja / Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine...
Priprava koroškega rženega kruha. Foto: T. Jeseničnik, 2021
V tem tednu je Ministrstvo za kulturo na predlog Slovenskega etnografskega muzeja / Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine vpisalo novo enoto in več...
Zavod Čebela organizira izobraževanja za najmlajše. Foto: A. Stankovič, 2018
V Register nesnovne dediščine sta bila 17. 3. 2023 vpisana že 323. in 324. nosilec nesnovne kulturne dediščine – to sta Zavod Čebela ob enoti Čebelarstvo in Družina Cukjati ob enoti Sušenje sadja. V...
Metka Maček, foto: N. Žgank, 2006
Osmega marca je Ministrstvo za kulturo na predlog SEM / Koordinatorja v Register nesnovne dediščine vpisalo dva nova nosilca. Ob enoti Zeliščarstvo je bila vpisana Metka Maček, ob enoti Tradicionalno...
Priprava orehove potice (foto: Tomo Jeseničnik, 2022)
Utrinek iz spletnega Registra nesnovne kulturne dediščine
Katero je tisto praznično pecivo, ki v decembru, ko nas obiskujejo dobri možje z darili, na mizah polnih najrazličnejših dobrot pričakuje naše goste? To je seveda potica, ki je med Slovenci tako doma...
Decembrsko obdarovanje, javljanje v živo
Javljanje v živo iz Trgovine SEM s kustosinjama SEM, dr. Neno Židov in Katarino Nahtigal Nakupi izdelek lokalnega rokodelca in podpri domače ustvarjalce! #naprejvpreteklost #praznovanjevmuzeju
Foto: Miklavževanje na Koroški Beli, 1965, Dokumentacija SEM
Obišče in obdaruje jih na predvečer svojega godu 6. decembra. Otroci mu nekaj dni prej pišejo pisemca z željami o darilih. Ne da bi ga videli, jih Miklavž lahko obišče ponoči in darila pusti v...
SEM
Ministrstvo za kulturo je 4. 11. 2022 objavilo javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine v letu 2023 (JPR-NKD-2023). Cilj Javnega razpisa za izbor...
V Registru evidentirani novi nosilci nesnovne kulturne dediščine
Ministrstvo za kulturo je na predlog Slovenskega etnografskega muzeja / Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 3. 11. 2022 v Register nesnovne kulturne dediščine vpisalo devet novih...
Čebelarstvo v Sloveniji. Foto: A. Jerin, 2022
Ocenjevalno telo Unescovega Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine je 31. oktobra 2022 podalo pozitivno oceno za vpis nominacij Tradicije reje lipicancev in Čebelarstvo v...
 16. letno srečanje strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino JV Evrope
Od 19. do 21. oktobra 2022 je v Sofiji (Bolgarija) potekalo 16. letno srečanje strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino JV Evrope , ki sta ga organizirala Regionalni center za varovanje nesnovne...
Nesnovna kulturna dediščina: učno gradivo za osnovnošolce
V začetku novembra 2021 je Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine izdal komplet učnih kartic z naslovom Nesnovna kulturna dediščina: učno gradivo za...
Mednarodni simpozij Borovo gostüvanje: Med izviri in prihodnostjo šege
Slovensko etnološko društvo v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, Inštitutom za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Zvezo Slovencev na Madžarskem, 26. in 27. septembra 2022, organizira...