Slovenski etnografski muzej

Marijan Britovšek, Razkroj fevdalne agrarne strukture na Kranjskem